24-26 มกราคม 2563 เชิญร่วมงานวัฒนธรรม “มหัศจรรย์ที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลำพูน ครั้งที่ 1”

เชิญร่วมงานวัฒนธรรม “มหัศจรรย์ที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลำพูน ครั้งที่ 1” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 ณ วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน  เป็นกิจกรรม 1 ใน 10 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน ตามปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน เกิดขึ้นจากมีฐานจากทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดลำพูน มีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว  กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าสู่จังหวัดลำพูนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา ให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน ด้วยการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตเมืองเก่าของจังหวัดลำพูน เพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้คงอยู่เพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว/อย่างแพร่หลายในวงกว้าง
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบูชาพระรอดพันปีเมืองลำพูนฮ่วมบุญ ฮ่วมถวายบูชาโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อสิริมงคล บูชาพระรอดพันปี พระรอดคุ้มเมือง คุ้มภัย พร้อมเครื่องสักการะอันยิ่งใหญ่ ตามรอยเส้นทางบุญ ในวันที่ 25 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ตั้งแต่บริเวณรอบแจ่งสี่มุมเมืองลำพูน เคลื่อนขบวนบุญจากวัดมหาวัน ผ่านประตูท่านาง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  ลานอนุสาวรีย์เจ้ามาจามเทวี และสิ้นสุดที่วัดมหาวัน พร้อมรับขบวนบุญ ด้วยจ้างฟ้อนเมืองหริภุญชัย ชมความงดงามตระการตา และพิธีสมโภชอย่างยิ่งใหญ่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 
สำหรับกำหนดการมีดังนี้
วันที่ 24 มกราคม 2563  มีพิธีเปิด เวลา 15.00 น.
วันที่ 25 มกราคม 2563 
– 09.59 น. พิธีบวงสรวงสักการะพระรอดหลวง มหาฤาษีนารอด  พระนางจามเทวี
-14.30 น.ขบวนแห่พระรอดคุ้มเมือง เส้นทางถนนรอบเมืองใน ลำพูน
-18.00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระรอดโดยคณะสงฆ์เมืองลำพูน 200 รูป 
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 
ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการเสวนาเรื่อง “ตำนานพระรอดหลวง และพระรอดมหาวันเมืองลำพูน” เวลาระหว่าง 13.00-16.00 น. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “มหัศจรรย์ พระรอดมหาวันเมืองลำพูน” 
หัวข้อเสวนาและวิทยากร
1. “ตำนานพระรอดหลวงวัดมหาวัน” โดยอาจารย์จุลพงศ์ ขันติพงษ์ ปราชญ์ท้องถิ่นลำพูน 
2. “พระรอดหลวง-พระรอดมหาวัน อิทธิพลพุทธศิลป์อินเดีย ทวารวดี สู่หริภุญไชย”
โดย ดร. เพ็ญสุภา สุขคตะ อาจารย์พิเศษคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหริภุญไชยศึกษา 
3. “เสน่ห์พระรอดมหาวัน มหัศจรรย์เมืองลำพูน”  
โดย คุณพรรค คูวิบูลย์ศิลป์ อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และประธานกรรมการตัดสินพระชุดสกุลลำพูน และคุณวีระชัย ไชยเจริญ  (โจ๊ก ลำพูน)
ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการตัดสินพระเนื้อดินยอดนิยมของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น