ททท.สำนักงานลำปาง พร้อมเปิดการท่องเที่ยว “๖๐ ที่เที่ยวเท่ๆเสน่ห์ลำปาง” และ “เส้นทาง ๑๐๖ ศรัทธา ๓ ครูบาสู่ล้านนาหละปูน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กำหนดจัดแคมเปญการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางและลำพูน โดยใช้ชื่อ“๖๐ ที่เที่ยวเท่ๆเสน่ห์ลำปาง” และ “เส้นทาง ๑๐๖ ศรัทธา ๓ ครูบาสู่ล้านนาหละปูน”

กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางและลำพูนให้มากขึ้นในปี 2563 และเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในวันธรรมดา โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2563 ประมาณ 8-10% สำหรับในปี 2561 จังหวัดลำปางมีรายได้จากการท่องเที่ยว 4,249.44 ล้านบาท ส่วนจังหวัดลำพูนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,599.91 ล้านบาท ภายใต้แผนตลาดของ ททท.สำนักงานลำปาง ประจำปี 2563 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว วันธรรมดา แอ่วลำปางพลัสลำพูนม่วนแต้หนาและอีกหลายกิจกรรม / โครงการ ที่จะร่วมบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และยังจะทำให้จังหวัดลำปางและลำพูนเป็นเป้าหมายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ “๒ จังหวัด ๑ จุดหมายทางการท่องเที่ยว”ต่อไป

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวว่า ททท.สำนักงานลำปาง ได้จัดแคมเปญนำเสนอภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดาลำปางพลัสลำพูน ประกอบด้วย

“๖๐ที่เที่ยวเท่ๆเสน่ห์ลำปาง” และ “เส้นทาง ๑๐๖ ศรัทธา ๓ ครูบาสู่ล้านนาหละปูน”ขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัด โดยนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดลำปางและลำพูน ในรูปแบบแคมเปญที่มีการจัด Content ร้อยเรียงเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ

โดยแคมเปญ “๖๐ที่เที่ยวเท่ๆเสน่ห์ลำปาง” มีการแบ่งหมวดหมู่แหล่งท่องเที่ยวสุดฟินน์ 6 ประเภท ประกอบด้วย

๑๐ที่เที่ยวสุดฟินอินลำปาง รวมแหล่งท่องเที่ยวฟินๆที่น่าสนใจในจังหวัดลำปาง ได้แก่ นั่งรถม้าชมเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองลำปาง , River Street Art , สะพานบุญขัวแตะ , ถนนคนเดิน , เหมืองแม่เมาะ , แม่แจ๋มแจ่มแต้หนา , ฟาร์มแกะฮักยู

๑๐ที่เที่ยวศรัทธามาลำปาง รวมแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาทั้งวัดที่สวยงามและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งศรัทธาของชาวพุทธศาสนิกชน ได้แก่ วัดพระธาตุลำปางหลวง , วัดไหล่หิน , หลวงพ่อเกษม    เขมโก , วัดพุทธบาทสุทธาวาส วัดพระธาตุดอยพระฌาน , วัดจองคำ

๑๐ที่เที่ยวแหล่งธรรมชาติผจญภัยในลำปาง รวมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรมด้านการผจญภัย   ในจังหวัดลำปางที่น่าสนใจและไม่ควรพลาด ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแม่วะ ถ้ำผาไท ดอยขุนตาลผาหอบ ดอยฟ้างาม เขื่อนกิ่วลม

๑๐ที่เที่ยวแหล่งเรียนรู้คู่ลำปาง รวมแหล่งท่องเที่ยวสำหรับเรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำปางและความรู้อื่นๆ ที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง ได้แก่ มิวเซียมลำปาง พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ บ้านป่องนัก บ้านเสานัก เหมืองแม่เมาะ

๑๐ที่เที่ยวชุมชนคนลำปาง รวมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความน่าสนใจ ในการเข้าไปสัมผัสทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี การทดลองทำสิ่งต่างๆที่มีในชุมชน การเรียนรู้ทั้งภาษาและอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ บ้านป่าเหมี้ยง ชุมชนท่ามะโอ บ้านสามขา บ้านจำปุย ผาปัง แก้วโป่งข่าม ตูบแก้วมา กลุ่มน้ำมอญ

 

๑๐ที่เที่ยวสุขภาพเฟี้ยวเที่ยวลำปาง รวมแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การบำบัด การรักษา โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน กิจกรรมนวดแผนโบราณ การนวดแบบต่างๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในจังหวัดลำปาง ได้แก่ อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน อาบน้ำแร่บ้านโป่งร้อน สปาเซรามิกบ้านศาลาบัวบก ลำปางรักษ์สมุนไพร

สำหรับแคมเปญ “ เส้นทาง ๑๐๖ ศรัทธา ๓ ครูบาสู่ล้านนาหละปูน” เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ในเส้นทางศรัทธา 3 ครูบาเมืองหละปูน ตามทางหลวงหมายเลข 106 เป็นเส้นทางที่ในอดีตเป็นทางหลักในการเดินทางจากกรุงเทพฯขึ้นจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนจะมีการสร้างทางหลวงหมายเลข 11 ขึ้นในปัจจุบันเส้นทางทางหลวงหมายเลข 106  มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง , วัดบ้านปาง , อนุสาวรีย์สามครูบา , วัดพระธาตุดวงเดียว , วัดพระธาตุห้าดวง ,  พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย , สัมผัสวิถีชีวิตหมู่บ้านมังสวิรัติแห่งชุมชนพระบาทห้วยต้ม , อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอลี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่าง น้ำตกก้อหลวง  น้ำตกก้อน้อย จุดชมวิวผาแดงหลวง กิจกรรมนั่งแพแก่งก้อ ชมความงามชองทุ่งกิ๊ก ไฮไลท์หลักที่สำคัญของอำเภอลี้ นั่นคือ ครูบา 3 ท่าน ได้แก่ ครูบา   ศรีวิชัย, ครูบาอภิชัยขาวปี, ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ซึ่งยังมีสรีระสังขารของครูบาอภิชัยขาวปี บรรจุในโลงแก้ว ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยในต้นเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาอภิชัยขาวปี ณ วัดพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน และในวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม มีสรีระสังขารของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา บรรจุในโลงแก้ว ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาชัยยะวงศาพัฒนา      ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน อีกด้วย

ททท.สำนักงานลำปาง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนภายใต้แคมเปญ“๖๐ ที่เที่ยวเท่ๆเสน่ห์ลำปาง” และ “เส้นทาง ๑๐๖ ศรัทธา ๓ ครูบา สู่ล้านนาหละปูน” สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ลำพูน ได้ที่ ททท.สำนักงานลำปาง โทรศัพท์ 054-222-214 อีเมล : tatlampang@tat.or.th และ เพจเฟสบุ๊ค :  ททท.สำนักงานลำปาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น