สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันครูแห่งชาติ

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ในงานวันครูแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากโรงเรียนเอกชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ถือเป็นวันครูแห่งชาติ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานวันครูแห่ชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติคุณครูทุกระดับ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพครู ให้มีคุณงามความดี มีความเพียรพยายาม ที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบำเพ็ญกุศล การมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูต่างสถาบันให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น