พบกับ “เชิงดอยดอกไม้บาน” ครั้งที่ 1 ชมดอกไม้สวย เต็ม “หนองบัวพระเจ้าหลวง” 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการแถลงข่าวการจัดงาน “เชิงดอยดอกไม้บาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563” ขึ้น ณ เชียงใหม่ศิลาดล ดอยสะเก็ด โดยมีนายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานแถลงข่าว

“นายชุติพนธ์ สารแปง” นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ มีมติให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Tourism Year 2018” นำเสนอจุดเด่นของประเทศไทยที่มีแหล่งท่องเที่ยวได้รับความนิยมติดกลุ่มผู้นำของโลก เน้นส่งเสริมกิจกรรมที่มีเสน่ห์ มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างคุณค่า และรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทย ประกอบกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวด้วยวิถีไทย ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโต บนพื้นฐานของความเป็นไทย การกระจายรายได้สู่ชุมชน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559 – 2563 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ทางเทศบาลตำบลเชิงดอยจึงได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “เชิงดอยดอกไม้บาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563” ขึ้น

โดยงาน “เชิงดอยดอกไม้บาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมากมาย อาทิ ขบวนแห่รถบุปผาชาติ , การประกวดนางงามบุปผา นางฟ้าจำแลง 2020 , การประกวดนางงามบุปผาชาติจำแลง (มิสหัวโปก) 2020 , การประกวดเทพบุตรหนองบัวพระเจ้าหลวง 2020 , การแข่งขันเชิงดอยซูเปอร์เชฟ ฟลาวเวอร์ 2020 , การแสดงจากกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ , การแสดงดนตรีจากศิลปินชั้นนำ , การประกวดร้องเพลง พร้อมหางเครื่อง โดยหมู่บ้านในเขตตำบลเชิงดอย , กาดมั่ว , การจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP และอิ่มอร่อยไปกับฟู๊ดทรัค

ไฮไลต์ของงาน ได้แก่ “สวนดอกไม้” นานาพันธุ์ ที่ทางเทศบาลตำบลเชิงดอยพร้อมเนรมิตให้หนองบัวพระเจ้าหลวงเต็มไปด้วยสีสันสดสวยของดอกไม้ ในเดือนแห่งความรัก อาทิ อุโมงค์ชมพูพันธ์ทิพ , ดอกคอสมอส , ดอกเวอร์บีน่าไฟเนส(ม่วง) , ดอกซัลเวีย(สีแดง) , ดอกเทียนฝรั่ง , ดอกเทียนนิวกินี , ดอกบานชื่น , ดอกแพงพวย และดอกดาวเรือง เป็นต้น แล้วพบกันในวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น