เชียงใหม่ ประชุมรับมอบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 63

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมรับมอบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อเตรียมความพร้อมปลอดภัย อำนวยความสะดวก และจัดการจราจรให้กับพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้วาราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อรับมอบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ กำชับจุดบริการประชาชน ด่านตรวจ ตรวจสอบผู้ขับขี่ รวมถึงสภาพพาหนะว่ามีความพร้อมหรือไม่ หากพบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ ให้ดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งติดตามถึงร้านจำหน่าย นอกจากนี้ ให้จิตอาสาทุกหน่วยร่วมกันประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ รวมทั้งทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้มีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณงานอย่างจริงจัง และให้ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์รอบพื้นที่จัดงาน รวมถึงควบคุมการสวมหมวกนิรภัย ที่สำคัญให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เสียสละ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชน

ด้าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 115 ครั้ง บาดเจ็บ 112 ราย เสียชีวิต 16 ราย สาเหตุหลักเกิดจากการเมาสุรา ในเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยดำเนินการตามมาตรการหลัก 8 ด้านอย่างเข้มข้น ทั้งด้านคน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและจริงจัง ต่อเนื่อง ตามมาตรการ 10 รสขม. ด้านถนนและสภาพแวดล้อม ให้ตรวจสอบถนน ป้าย สัญญาณไฟ ให้ปลอดภัย ด้านยานพาหนะ ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะให้พร้อม พนักงานขับรถแอลกอฮอล์เป็น 0 และติดตั้ง GPS
รถโดยสาร ด้านท่องเที่ยว ดูแลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยเฉพาะดอยต่างๆ ส่วนทางน้ำ ดูแลความปลอดภัยท่าเรือ แพ โป๊ะ สำหรับการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ ให้เตรียมความพร้อมของกู้ชีพ กู้ภัย ด้านการสื่อสาร อุปกรณ์ บุคลากรการแพทย์ให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ด้านบริหารจัดการ ให้บูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก และด้านท้องถิ่น ให้ดำเนินมาตรการ “ด่านชุมชน” อย่างจริงจังและเข้มงวด นอกจากนี้ยังให้จิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในลักษณะเคาะประตูบ้าน เพื่อแนะนำความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะด้วย
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการพิเศษในการดำเนินการอย่างเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การออกประกาศห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นดอยสำคัญ 4 ดอย ได้แก่ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ และดอยคำ มาตรการบังคับใช้กฎหมายตรวจจับด้วยกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ รวมไปถึงการใช้กล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ Speed Camera ทั้งบนถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย และถนนสาย 108 เชียงใหม่– จอมทอง อีกทั้งขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กวนขันสถานบริการ ห้ามเยาวชนเข้าเด็ดขาด และจัดจิตอาสาภัยพิบัติอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกจุดบริการ ดูแลความปอดภัยทางข้ามทางรถไฟ จัดกำลังพลเข้มข้นในสถานที่จัดงานต่างๆ และเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายกับรถจักรยานยนต์อย่างเคร่งครัด
ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
24 ธันวาคม 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น