ขนส่งเชียงใหม่พร้อมส่งประชาชนกลับบ้านช่วงหยุดยาวปีใหม่

ขนส่งเชียงใหม่พร้อมส่งประชาชนกลับบ้านช่วงหยุดยาวปีใหม่ เสริมสำรองรถประจำทางและไม่ประจำทางเข้ามารองรับการเดินทางทุกสายปีนี้ลดลงเหลือร้อยละ 30 % พบว่ามีการใช้รถส่วนตัวมากขึ้น

 

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการจัดส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในการใช้รถโดยสารประจำทางในสายภาคเหนือตอนบน สายภาคกลาง ภาคอีสาน ของผู้ประกอบการเดินรถจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 และ 2 ไว้ในปีนี้กว่าร้อยละ 30 ทุกเส้นทางไว้แล้วอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดจนถึงนักท่องเที่ยว ที่เปลี่ยนมาใช้บริการรถโดยสารประจำทาง จัดการเสริมรถทุกเส้นทางโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนโดยจะไม่ให้มีการตกค้างแม่แต้เพียงคนเดียว

อย่างไรก็ตามขนส่งเชียงใหม่มีมาตรการดูแลความปลอดภัยจากต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ การตรวจเข้มรถโดยสาร พนักงานขับรถ และพนักงานให้บริการบนรถ เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายน จะตรวจวัดแอลกอฮอลให้เป็นศูนย์ รถมีมาตรฐานความปลอดภัย มารยาทต่างๆ และอุปกรณ์มาตรฐานของรถ ซึ่งในห้วงตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคมไปจนถึง 5 มกราคม 2563 จะมีมาตรการตรวจเข้มเพิ่มขึ้นเพราะจะมีการเดินทางมากให้มีความปลอดภัยตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการ ที่สำคัญจะไม่มีประชาชนตกค้างแม้แต่เพียงคนเดียว จะส่งกลับถึงภูมิลำเนาทุกคน ซึ่งปีนี้การเดินทางลดลงมาต่อเนื่องส่วนหนึ่งการหยุดยาว หลายคนได้ซื้อรถใหม่และใช้รถส่วนตัวเดินทางมากขึ้น เพราะมีเวลาวันหยุดยาวทำให้สามารถมีเวลาเดินทางแวะ ท่องเที่ยวจึงหันมาใช้รถส่วนตัวแทนการใช้บริการรถสาธารณะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น