เปิดสำนักงานครัวจิดอาสาภาคเหนือสภาสังคมสงเคราะห์ฯตามโครงการจัดตั้งกลุ่มพ่อครัว-แม่ครัวอย่างเป็นทางการ

เปิดสำนักงานครัวจิดอาสาภาคเหนือสภาสังคมสงเคราะห์ฯตามโครงการจัดตั้งกลุ่มพ่อครัว-แม่ครัว พร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉพาะกิจต่างๆ เพื่อให้งานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มมมีประสิทธิภาพ โดยการทำอาหารที่สดใหม่ สะอาด และทำให้มีรสชาติดี

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมเป็นประธานเปิดสำนักงานโครงการจัดตั้งกลุ่มพ่อครัว – แม่ครัว จิตอาสาภาคเหนือ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานพ่อครัว – แม่ครัว จิตอาสาภาคเหนือ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ อาคารคลับเฮ้าส์ เดอะนิว ริชชี่คลับ ในโครงการเดอะนิวคอนเซ็ปต์ เพอร์เฟคเรสซิเดนท์ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกพ่อครัวแม่ครัวจิตอาสา

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดโครงการจัดตั้งกลุ่มพ่อครัว – แม่ครัว จิตอาสาภาคหนือ ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นเชฟทั้งหมดในชมรม 400 คน ซึ่งชมรมได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มีเครือข่ายทั่วประเทศ และมีการอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับเชฟจิตอาสา โดยมีสมาชิกภาคเหนือที่เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 200 คน รวมถึงประธานชมรมเชฟจากจังหวัดต่างๆ จากภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลางเข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมที่ผ่านมานั้น เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉพาะกิจต่างๆ เพื่อให้งานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มมมีประสิทธิภาพ โดยการทำอาหารที่สดใหม่ สะอาด และทำให้มีรสชาติดีได้นั้น ต้องอาศัยการปรุงโดยพ่อครัวและแม่ครัวที่มีประสบการณ์สูง รวมทั้งการคงคุณค่าทางอาหารไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ดีมีคุณภาพ ปรุงเสร็จใหม่ๆ แล้วรับประทานทันที รวมถึงกฎระเบียบการปฏิบัติงานภาคสนาม และขั้นตอนการเข้าสู่พื้นที่ประสบภัย การเรียนรู้การประเมินสถานการณ์ในทุกพื้นที่ การหาข่าว และการเสนอข่าว การปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น