“กลุ่มเซ็นทรัล” มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโครงการ “เซ็นทรัลทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 2 ”

คุณธนัชชพร  พงษ์เย็น หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเซ็นทรัลกรุ๊ป จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ “เซ็นทรัลทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 2” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนี้

 

กลุ่มเซ็นทรัล มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศทั้งหมด 40 จังหวัด จำนวน 400 ทุน  ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท โดยโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือกนักเรียนจำนวนทั้งหมด 8 แห่ง 11 ทุน ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่, โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย, โรงเรียนวัดดอนจั่น, โรงเรียนชุมชนบวกครกน้อย, โรงเรียนหอพระ,โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ, โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด และโรงเรียนทาเหนือวิทยา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาต่อ และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษานำไปสู่แนวทางการดำเนินชีวิต ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเจดีย์ เดชพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34, คุณอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 โซนลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น