SUN ลงนามความร่วมมือกับ Syngenta “พัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ลุยตลาดเอเชียแปซิฟิก”

ดร. องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และมร. มาโนช สิตานี ผู้จัดการภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผักบริษัท ซินเจนทา จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ทั้งในด้านการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และงบประมาณ เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ เดอะ บางกอกคลับ อาคารสาธรซิตี้ กรุงเทพมหานคร

มร. มาโนช สิตานี เปิดเผยว่า “ซินเจนทา เป็นบริษัทแรกของธุรกิจเกษตรที่มี “แผนพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” (Good Growth Plan) เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดไว้ในวาระของสหประชาชาติปี 2030 (SDGs) ด้วยการนำความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ระดับสากล มาช่วยพัฒนาเกษตรกรรมทั้งด้านเมล็ดพันธุ์และการอารักขาพืช ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในการดูแลติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินงานตามแผนขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นส่งเสริมพัฒนาภาคเกษตรกรรม ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดหวาน และเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตอย่างมั่นคง ขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพหรือมีความต้องการสินค้าเฉพาะกลุ่ม”

ด้าน ดร. องอาจ กิตติคุณชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทย ให้มีโอกาสเติบโตในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นในอนาคต จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกันในอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ต่อยอดเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ ทั้งนี้จากสถานการณ์ภัยแล้ง และการแพร่ระบาดของหนอนแมลง รวมถึงโรคพืชต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรกรไทยอย่างมาก จึงได้เล็งเห็นถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับซินเจนทา เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกร และยกระดับต่อยอดสู่การทำธุรกิจที่ตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องสุขภาพ รวมถึงการทำตลาดสินค้าเกษตรแบบออแกนิค ให้สามารถเติบโตในตลาดเอเชียแปซิฟิกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และร่วมกันแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาตลาดการค้าใหม่ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ของ พ.ศ. 2563 ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัท เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้เป็นอย่างดี โดยมีนวัตกรรมการเพาะปลูกที่สามารถเพิ่มผลผลิต และส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น