ม.แม่โจ้ โชว์จัดเต็ม…กระทงใหญ่ยังคงประทับใจผู้ชม สวยสมศักดิ์ศรีแชมป์หลายสมัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำรถกระทงใหญ่ เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา. รักษาการแทนอธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเดินในขบวน แสดงให้เห็นว่า “แม่โจ้” เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจัง. แม้ปีนี้จะไม่ประกวดแต่ยังคงคุณภาพ สวยงาม อลังการ สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมเหมือนเช่นทุกปี สมศักดิ์ศรีแชมป์หลายสมัย…

นับจาก พ.ศ. 2512 – 2562 เป็นเวลาเกือบ 50 ปี ที่แม่โจ้ได้จัดทำรถกระทงเข้าร่วมงานเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามมาจวบจนปัจจุบัน โดยเริ่ม ส่งรถกระทงเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2512 ครั้งยังเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ จากนั้นได้ส่งเข้าร่วมงานเรื่อยมา ในปี 2518 แม่โจ้ได้เริ่มส่งรถปเข้าประกวดครั้งแรก และส่งเข้าประกวดต่อเนื่องเรื่อยมา ได้รับรางวัลชนะลิศ รางวัลยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทานมาหลายสมัย เช่น ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวแม่โจ้ มาโดยตลอด

นอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับ ความสำเร็จเหนือสิ่งอื่นใด คือพลังแห่งความสามัคคีของชาวแม่โจ้ เพราะการจัดทำรถกระทงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการทำงานหลักโดยนักศึกษาทั้งส่วนการออกแบบ การตกแต่งรายละเอียด ควบคุมบริหารงานและการ จัดการ ใช้เวลาในการประดิษฐ์แต่ละครั้งประมาณ 3-4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยมีการสืบทอดภูมิปัญญาการประดิษฐ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มีกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมคอยอำนวยความสะดวก มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าคอยให้การสนับสนุน เพื่อช่วยกันสานต่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยเรื่อยมาตลอดระยะเวลาร่วม 50 ปี

สำหรับในปี 2562 นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ส่งขบวนรถกระทงใหญ่ เข้าร่วมงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ โดยไม่ประกวด ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม” ยังคงใช้พญานาคสัญลักษณ์แห่งการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์เป็นอัตลักษณ์แสดงถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นกยูงเพื่อแสดงถึงความสง่างามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ นอกจากนั้นได้จำลองวัดพระธาตุดอยสุดเทพ เอกลักษณ์ของเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่า เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าบ้านเมืองจะพัฒนาไปไกลเพียงใดชาวเชียงใหม่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ พร้อมทั้งยังแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย ที่ประดับประดาอย่างวิจิตรประณีต ร่วมด้วยริ้วขบวนแห่ยิ่งใหญ่ ตระการตา ได้แสดงถึงพลังสามัคคีของชาวแม่โจ้ในทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนจนประสบความสำเร็จ จนเป็นที่กล่าวขานแก่มวลชนตราบนานเท่านาน

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น