อลังการ “ขบวนโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 25” “ตามประทีปโคมไฟในงานบุญตั้งธรรมหลวง” โชว์การแสดง-ขบวนแห่โคม ย่านไนท์บาซาร์

ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้าเดอะพลาซ่า เชียงใหม่ , ศูนย์การค้ากาแลไนท์บาซาร์ , ศูนย์การค้าไนท์บาซาร์ เชียงใหม่, ศูนย์การค้าพาวิลเลี่ยนไนท์บาซาร์ , โครงการตลาดอนุสาร , ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่  และโครงการบ้านโบราณ เชียงใหม่  ตระหนักถึงคุณค่าของงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงาน “เทศกาล โคมยี่เป็ง“ ครั้งที่ 25  ยิ่งใหญ่ใจกลางไนท์บาซาร์ ขึ้น  ระหว่างวันที่  9-12 พฤศจิกายน 2562  โดยปีนี้การจัดขบวนโคม ได้จัดรูปแบบภายใต้แนวคิด ตามประทีปโคมไฟในงานบุญตั้งธรรมหลวง” เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลลอยกระทงยี่เป็งล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสวิถีไทย

โดยมี นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “เทศกาล โคมยี่เป็ง“ ครั้งที่ 25 ใจกลางไนท์บาซาร์ ด้านหน้าศูนย์การค้าพันทิพย์ เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย     คุณวิลาส  ปัญญาวงศ์  ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลโคมยี่เป็ง  ที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์ , คุณเอมอร วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการบริหารทรัพย์สินภาคเหนือ  บริษัท ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่ (จำกัด), คุณสุรภี ขันอาษา ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มศูนย์การค้าภาคเหนือ บริษัท ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่ (จำกัด) , นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) นายอัศนี  บูรณุปกรณ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนโคมยี่เป็ง ร่วมด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

พิธีเปิดได้จัดให้มีการแสดงการฟ้อนรำต้อนรับวันยี่เป็ง และ การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็งและพิธีเปิดอย่างตระการตาเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานประเพณียี่เป็งของเมืองเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ สำหรับปีนี้ เทศกาลโคมยี่เป็ง มีผู้เข้าประกวดขบวนโคม ดังนี้  เทศบาลนครเชียงใหม่ ,  ขบวนจากคณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  , ขบวนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับ XC Clinic  , ขบวนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และ ขบวนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นการประกวดริ้วขบวนโคมยี่เป็งแบบล้านนา ซึ่งประกอบด้วยโคมขนาดใหญ่ เรียกว่า “โคมประธาน” และริ้วขบวน ซึ่งประกอบด้วย โคมขนาดเล็ก,ตุงล้านนา,การแสดงศิลปวัฒนธรรมและนาฎศิลป์พื้นบ้าน ที่วิจิตรตระการตา เริ่มขบวนจาก ข่วงประตูท่าแพ ผ่านถนนท่าแพ เข้าสู่ถนนช้างคลาน (ไนท์บาซาร์) บริเวณทางแยกวัดอุปคุต จนถึงสี่แยกตัดกับถนนศรีดอนไชย(สี่แยกดวงตะวัน)

 

สำหรับบรรยากาศการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเที่ยวชมงานเทศกาลลอยกระทงเป็นอย่างมาก พร้อมกับชมขบวนแห่โคมยี่เป็งที่จัดตกแต่งอย่างสวยงามอลังการ โดยมีนักท่องเที่ยวรอชมแน่นตลอดสองข้างทาง และ แวะเวียนกันมาถ่ายภาพและร่วมชมการแสดงในพิธีเปิดที่บริเวณดังกล่าว

แนวคิดของงานเทศกาลโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 คือ “การเทศน์มหาชาติ และการจำลองบรรยากาศ งานบุญตั้งธรรมหลวง” ที่มีมาแต่โบราณกาล ซึ่งหาชมได้ยากมากในยุคสมัยปัจจุบัน พร้อมทั้ง การเทศน์มหาชาติ และการจำลองบรรยากาศการเทศน์มหาชาติ ในอดีต บริเวณวัดศรีดอนไชย  ถนนช้างคลาน  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.00 –22.00 น. และ การจัดแสดง โคมยี่เป็งประธาน  ซึ่งเป็นผลงานของผู้เข้าประกวดขบวนโคมทุกขบวน จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชม  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถ ร่วมงาน มหัศจรรย์โคมหลากสีสัน 10 พ.ย – 31 ธ.ค 2562 ณ วัดศรีดอนไชย เชียงใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ตามความเชื่อโบราณ เกี่ยวกับการถวายโคม จะกระทำช่วงหลังเทศกาลออกพรรษา และ ใกล้กับเทศกาล ยี่เป็งล้านนา หรือ งานลอยกระทงของทางภาคเหนือนั่นเองเพื่อบูชาไฟ และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือ เสมือนให้ไฟช่วยนำทางสว่าง และ ให้โคมช่วยป้องกันมิให้ไฟในโคมนั้นดับ เปรียบดั่งมีสิ่งคุ้มครองผู้แขวนบูชานั่นเอง รวมถึงจะมีการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ และงานมหรสพ จะจัดให้มีขึ้นระหว่างช่วงเทศกาล เพื่อสร้างสีสันบรรยากาศร่วมกับงานกระทงเล็ก และกระทงใหญ่ของทางเทศบาลนครเชียงใหม่

ผลการประกวดขบวนเเห่โคมยี่เป็ง

  • รางวัลชนะเลิศ    ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับโล่เกียรติยศจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ท่านอิทธิพล คุณปลื้ม พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับโล่เกียรติยศจากท่านรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรม ท่านอิทธิพล คุณปลื้ม พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับโล่เกียรติยศจากท่านรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรม ท่านอิทธิพล คุณปลื้ม  พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับ XC คลินิค รับโล่เกียรติยศจากท่านรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรม ท่านอิทธิพล คุณปลื้ม พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์ อันประกอบด้วย ศูนย์การค้าเดอะ พลาซ่า เชียงใหม่ , โครงการกาแลไนท์บาซาร์ , โครงการไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ , ศูนย์การค้าพาวิลเลี่ยนไนท์บาซาร์ , โครงการตลาดอนุสาร เชียงใหม่ ,  โครงการบ้านโบราณ เชียงใหม่ และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านมาร่วมภาคภูมิใจในความเป็นล้านนา และนำเสนอเสน่ห์ของเชียงใหม่ ให้เป็นที่ประจักษ์และประทับใจของนักท่องเที่ยวร่วมกัน ในงาน “เทศกาลโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2562  เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เนื่องในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ บริเวณถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น