ม.แม่โจ้ โชว์ 8 ผลงานนวัตกรรมใหม่จากนักวิจัย พร้อมลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในผลงานวิจัย ในงาน Licensing and Pitching Day 2019

ม.แม่โจ้โชว์ 8 ผลงานสร้างนวัตกรรมใหม่จากนักวิจัย พร้อมต่อยอด อีก 5 ผลงานด้านสัตว์น้ำ โดยมีการจัดพิธีลงนามความร่วมมืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในผลงานวิจัย ภายในงาน Licensing and Pitching Day 2019 ถือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย  บริษัทพันธมิตร  คณบดี  คณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมกันลงนามความร่วมมืออนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย และนำเสนองานวิจัยเด่น “Licensing and Pitching Day 2019” เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้แนวคิดการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงธุรกิจจาก 8 แผนงานของนักวิจัย อาทิ 1.กระบวนการสกัดน้ำมันจระเข้, 2.ผลิตภัณฑ์ปลาส้มสมุนไพรเสริม Probiotic และกรรมวิธีการผลิต 3.กระบวนการสกัดมะเขือม่วงและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง, 4.กระบวนการผลิตสารสกัดสาหร่ายน้ำจืดและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสาหร่ายน้ำจืด, 5.กรรมวิธีการผลิตเห็ดถังเช่าสีทอง, 6.สารเสริมในอาหารสัตว์น้ำในแคปซูลอัลจิเนตไคโตซาน (Alginate-Chitosan) และกรรมวิธีการผลิต, 7.การปลูกพืชในบรรจุภัณฑ์ และ 8.การเพิ่มประสิทธิภาพสมุนไพรโดยเทคโนโลยีพลาสมา และอีกจำนวน 5 ผลงาน จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่  1.ห้องรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับผลลำไยสด และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 2.เซ็นเซอร์ความไวสูงสำหรับการตรวจวัดการสุกของผลไม้จากฟิล์มผสมขนาดนาโน  3.ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำแบบมีชีวิต 4.ผลิตภัณฑ์ยับยั้งแบคทีเรียในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร และ 5.ภาชนะย่อยสลายได้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวว่าเพื่อเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผลงานวิจัยให้สามารถนำไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านช่องทางการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย  และเป็นการประกาศเกียรติคุณสำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้มีนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปสู่ภาคธุรกิจอย่างมีศักยภาพ ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต อย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน มีการกระจายรายได้ไปสู่สังคม และมีภูมิคุ้มกันจากกระแสโลกาภิวัฒน์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความเท่าทันต่อโลกสมัยใหม่จึงเป็นสิ่งที่ประเทศและสถาบันการศึกษาควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตามเมื่อวิจัยและได้ผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากปราศจากการนำไปใช้ประโยชน์  ก็คงจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่พวกเราคาดหวังไว้ ฉะนั้นการจัดงานในวันนี้จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพื่อแสดงว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างประจักษ์ และยังมีงานวิจัยอีกจำนวนมากที่รอคอยการหยิบนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น