บางกอกแอร์เวย์ส (สถานีภูเก็ต)รับประกาศเกียรติคุณระดับต้น ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากทำงานให้เป็นศูนย์ปี 2562

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (สถานีภูเก็ต) โดยนายชัยวัฒน์ ทองพิมพ์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (ซ้าย)  เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณระดับต้นปีที่ 1 “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยพลเอกอภิชาติ แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการ (ขวา) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

โครงการ “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากทำงานให้เป็นศูนย์ปี 2562”  จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ โดยในปี พ.ศ. 2562 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (สถานีภูเก็ต) สามารถบริหารงานให้ปราศจากอุบัติเหตุในการทำงานได้ติดต่อกันยาวนาน 102,704 ชั่วโมงทำงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น