เปิด “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดเชียงใหม่”

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดเชียงใหม่” ณ ห้องประชุม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในงานมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกว่า 500 คน ซึ่งจะออกไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยจะดำเนินการเร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมจัดหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำการฟื้นฟู ดูแล ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ , เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรและชุมชน , ช่วยปรับปรุงบำรุงดินและการบำบัดน้ำเสีย , แจกเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกร , ปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ , ช่วยซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อดูแลช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากพายุดีเปรสชั่น “โพดุล” จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสันป่าตอง และอำเภอจอมทอง

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดกิจกรรม ได้แก่ ปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ , มอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก , เมล็ดพันธุ์ข้าว , น้ำหมักชีวภาพ และพันธุ์ไม้ ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น