เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว“Bright Seeds International Kindergarten” โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบรท์ซีดส์ “Bright Seeds International Kindergarten School” แห่งใหม่ใจกลางเมือง จ.เชียงใหม่ บนถนนห้วยแก้ว ติดกับสี่แยกรินคำ พร้อมเปิดรับน้องๆ อายุระหว่าง 1.5 – 6 ขวบ สำหรับชั้นเรียน Nursery, K.1 – K.3 เพื่อเข้าเรียนหลักสูตร International Preschool Curriculum (IPC) หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Reggio Emillia ซึ่งมุ่งเน้นที่จะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการเรียนการสอน (Child Centered) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนผ่านการทำกิจกรรม และเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัวของนักเรียน (Project Appoach)

ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กพร้อมครูผู้สอน เน้นครูวิชาชีพที่มีประสบการณ์สอนเด็กปฐมวัย จากประเทศเจ้าของภาษา 100% ทำให้บรรยากาศ และสังคมภายในโรงเรียนเป็นสังคมนานาชาติที่แท้จริง ร่วมทั้งนักเรียน, ครู และบุคคลากร ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารภายในโรงเรียน และยังส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นไทยพร้อมๆ กับการเรียนรู้แบบสากล โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทย และรู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และกริยามารยาทไทยที่เหมาะสม เพรียบพร้อมด้วยห้องเรียนจำนวน 8 ห้องเรียน, 1 ห้องสมุด, 3 ห้องกิจกรรม, 1 ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมด้วยสนามเด็กเล่นทั้งภายใน และภายนอกตัวอาคาร ใส่ใจกับสภาพแวดล้อม เน้นความสะอาด ปลอดภัย โดยทุกห้องเรียน และทุกการเรียนการสอนออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับแรก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053 218310, 085 688 5685 หรือ info@brightseedskindergarten.com, admin@brightseedskindergarten.com FB: Bright Seeds International Kindergarten

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น