บมจ.ซันสวีท จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณพร้อมหารือความร่วมมือนวัตกรรมเกษตรผสมผสานเทคโนโลยีความแม่นยำสูง

เมื่อวันจันทร์ 9 กันยายน 2562 บมจ. ซันสวีท หรือ SUN ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ‘KC’ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีด้านการเกษตร จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเอกชนที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจจัด “พิธีบวงสรวงพระพิรุณ” ขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้เกษตรกร เป็นสิริมงคลแก่ พนักงาน และผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยมีหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 150 คน

พระพิรุณเป็นเทพแห่งฝน ถือเป็นสัญลักษณ์ของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ เมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ จะมีการทำพิธีบวงสรวงพระพิรุณ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ส่งผลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ภายในงานได้มีการเผยแพร่ความรู้และจัดนิทรรศการให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และบริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงพระพิรุณ คณะผู้บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้รวบรวมวัตถุดิบ และหน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท SKY VIV บริษัท Ricult และ AIS ได้ร่วมประชุมหารือเรื่ององค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติจริง และช่วยเหลือยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน นำไปสู่ความมั่งคั่งทางอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น