กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยกทัพ!! เยี่ยมชม ‘ซันสวีท’ ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คณะจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำโดย นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูป พร้อมทั้งชมต้นแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพื่อเตรียมพร้อมผลักดัน และส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม 3 x 3 ที่เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดให้มีการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นพัฒนาภาคเกษตรไทยให้ก้าวไปสู่มหาอำนาจทางการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ซึ่งทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมไทย จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมแบบ 3x 3  (3 เสริม 3 ทรานสฟอร์ม) คือ การใช้ 3 เครื่องมือ ในการเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบเกษตรอุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมตลาดกลาง และการตลาดแบบเกษตรออนไลน์ เน้นการส่งเสริมราคามาตรฐาน ลดกลไกพ่อค้าคนกลาง 2) การพัฒนาต้นแบบรถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเคลื่อนที่เน้นการแปรรูปสินค้าเกษตรเบื้องต้น เพื่อยืดอายุผลผลิต 150 ต้นแบบ โดยจะเข้าไปช่วยทดลองแปรรูปผลิตสินค้าให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะทำให้เกษตรกรเข้าใจและสนใจที่จะปรับตัวไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์มากขึ้น นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานผลผลิต 3) การพัฒนาคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรมเชื่อมโยง CIV และการท่องเที่ยว เน้นตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกลุ่ม OEM Marchandiser 100 กลุ่ม ในขณะที่การทรานสฟอร์ม ประกอบด้วย 1) การปั้นนักธุรกิจเกษตร ด้วยการจัดการเกษตรอุตสาหกรรม เน้นทายาทเกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ 15,000 คน 2) การพัฒนานวัตกรรมเกษตรแปรรูปด้วยศูนย์ ITC 4.0 เน้นกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร 5,000 ราย และ 3) บ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรกรแปรรูปพันธุ์ใหม่ (Agro Genius Academy) เน้นการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสินค้า GI ในพื้นที่ต่าง ๆ เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่

“แพลทฟอร์มการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม 3 x 3 จึงเป็นแนวคิดในการใช้เกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่ง บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทต้นแบบที่มีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการดำเนินการรูปแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน” นายภาสกร กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นายองอาจ กิตติคุณชัย กล่าวว่า บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง(CANNED) ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ (POUCH) และข้าวโพดหวานแช่แข็ง(FROZEN) นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอื่น ๆ ในกลุ่มสินค้าสุขภาพ อาทิ มันหวานเผา น้ำนมข้าวโพด กะทิสำเร็จรูป และ น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ “KC”  โดยมีกลุ่มลูกค้ากระจายอยู่มากกว่า 70 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย และสวิสเซอร์แลนด์ คิดเป็นร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นตลาดในประเทศ

ทั้งนี้บริษัทรับซื้อผลผลิตจาก 3 ส่วน ได้แก่ 1) KC ฟาร์ม เป็นฟาร์มของบริษัท ซึ่งมีพื้นที่กว่า 20 ไร่ 2) ฟาร์มของเกษตรกรที่ร่วมทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า (Contract Farming) จำนวนกว่า 20,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 50,000 – 100,000 ไร่ และ 3) โบรคเกอร์ หรือการส่งเสริมตรง จะมีผู้ทำหน้าที่จัดหาและรวบรวมเกษตรกรเพื่อปลูกข้าวโพดส่งให้บริษัท โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปตรวจสอบติดตามการเพาะปลูกร่วมกับโบรคเกอร์ ในปี 2555 บริษัทฯ โดยริเริ่มดำเนินโครงการสมาร์ทฟาร์ม เป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเข้ามาบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่ KC ฟาร์ม ซึ่งมีระบบการจัดน้ำ การให้น้ำแบบระบบน้ำหยด การให้ปุ๋ย วัดอุณหภูมิ ความชื้น ความร้อนและแสงแดด เพื่อช่วยให้การเพาะปลูกมีความแม่นยำ มีคุณภาพ และมีจำนวนผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าระบบสมาร์ทฟาร์ม สามารถเพิ่มผลผลิตได้ ร้อยละ 30-40 ต่อไร่ KC ฟาร์ม จึงถือเป็นสมาร์ทฟาร์มต้นแบบที่ทำให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ควบคู่กับภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ

“บริษัทฯ มีความมุ่งหวังที่อยากให้ธุรกิจนี้ เป็นประโยชน์กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร แรงงาน และพนักงาน โดยตั้งเป้าจะขยายสมาร์ทฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 10 – 15 ต่อปี แต่ยังติดปัญหาเรื่องต้นทุนที่ค่อนข้างสูง จึงอยากให้กรมฯ เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนด้านนวัตกรรมที่เกษตรกรและชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้” นายองอาจ กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น