สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดอบรม “พ่อครัว แม่ครัว จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรม “พ่อครัว แม่ครัว จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจ ร่วมช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเหตุวิบัติภัย วาตภัย อุทกภัย และเข้าสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานอาสากู้ภัยในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ ร่วมเปิดโรงครัวพระราชทาน ในทุกพื้นที่ ที่ประสบภัย ภายใต้ การควบคุมดูแลของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมดิ เอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานในการจัดการฝึกอบรม “พ่อครัว แม่ครัว จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ให้แก่อาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ โดยมีพ่อครัว แม่ครัว จิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ครัวเชฟจิตอาสาภาคเหนือ มีความพร้อมในการสนับสนุนภาระกิจ ร่วมช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเหตุวิบัติภัย วาตภัย อุทกภัย และเข้าสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานอาสากู้ภัยในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ ร่วมเปิดโรงครัวพระราชทาน ในทุกพื้นที่ ที่ประสบภัย ภายใต้ การควบคุมดูแลของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนทีมสมาชิคจิตอาสา ได้เข้าร่วม ฝึกอบรม การเข้าร่วมภาระกิจ อย่างมืออาชีพ และสร้างความพร้อมในการออกภาคสนาม ปฎิบัติภาระกิจอย่างมีวินัย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักสากล และด้านสาธารณสุขโภชนาการ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย ในการปรุงแต่งอาหารในภาคสนามอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจร่วมถวายงาน อย่างสมพระเกียรติ มีระเบียบ มีวินัย

เป้าหมายของการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรวบรวม สมาชิก ในสายอาชีพเชฟ ทั่วประเทศ จาก ทั่วทุกจังหวัด เปิดเครือข่าย สมาคม ชมรม เปิดโอการให้สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าร่วม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ รวมถึงเปิดรับสมัครสมาชิกทั่วประเทศสนับสนุนให้ทุกจังหวัดก่อตั้ง ชมรมเครือข่ายทุกพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก และการติดต่อประสานงาน และจัดให้มีการอบรมให้กับสมาชิกทุกพื้นที่ เพื่อให้แนวทาง เรียนรู้แนวทางปฏิบัติ ในภาระกิจต่างๆ ต่อสมาชิกทุกท่าน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ให้การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ในทุกภูมิภาค ที่มีความเดือดร้อน จากภัยพิบัติต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการให้การสนับสนุนหน่วยงาน ของรัฐ ประสานหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของพื้นที่ ในการเข้าพื้นที่ การเข้าช่วยเหลือ เพื่อเปิดครัวพระราชทานอีกด้วย

 

One thought on “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดอบรม “พ่อครัว แม่ครัว จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” 

  • มกราคม 11, 2020 at 12:14 pm
    Permalink

    อยากจะสมัครในโครงการจะต้องสมัครได้ที่ไหนและอบรมที่ไหนค่ะ…ดิฉันอยู่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ

    Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น