กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน“ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019”ที่จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน“ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019”ที่จังหวัดเชียงใหม่ หวังปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวรองรับยุคเทคโนโลยีดิจิทอล

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. น.ส.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการ “ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019” ณ ห้องบ้านพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สำหรับโครงการ “ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019”

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อการประชุม คือ“ASEAN Plus Three Youth for Innovation, Organic, and CBT Tourism” เพื่อปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว และรองรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวไปสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิทอล รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพ ปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ผ่านการจัดกิจกรรมและประชุมร่วมกันของเยาวชนอาเซียน 13 ประเทศ

สำหรับโครงการ “ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit “เป็นพันธกรณี ภายใต้การดำเนินการตามแผนงานความร้วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม พ.ศ.2556 – 2560 ซึ่งเป็นผลจากการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม( จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ) ครั้งที่ 12 ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปี พ.ศ.2557 โดยมีประเทศไทยและฟิลิปปินส์ รับเป็นผู้ประสานงานหลัก
อย่างไรก็ตามภายใต้หัวข้อการประชุม คือ“ASEAN Plus Three Youth for Innovation, Organic, and CBT Tourism” ในครั้งนี้จะสะท้อนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนปี พ.ศ.2559 – 2568 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวโลก( UNWTO) ที่มุ้งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองระบการเปลี่ยนแปลงแรวโน้มด้านการท่องเที่ยวไปสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิตอล รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงออกานิค ซึ่งไม่ใช่การท่องเที่ยวธรรมดาที่มุ่งแสวงหารายได้ แต่เป็นการท่องเที่ยวที่สร้างความสุขที่มากกว่าความพึงพอใจในการเดินทาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น