New North Expo 2019 พบกับอาหารแปรรูปของฝากของที่ระลึกนวัตกรรมใหม่ๆ กว่า 250 บูธ

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 62 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า New North Expo 2019 Food & Lifestyle ที่ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ สถานกงสุล นักธุรกิจ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรูปและเกษตรแปรรูปรวมทั้งผู้ประกอบการสินค้าหัตถอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ให้สามารถแข่งขันได้ โดยเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อีกทั้งส่งเสริมผลักดันอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในภูมิภาค โดยเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับ สร้างโอกาสการจัดงานแสดงสินค้าระดับท้องถิ่น สู่ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอีกด้วย

สำหรับงานแสดงและจำหน่ายสินค้า New North Expo 2019 Food & Lifestyle จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ที่ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีผู้ประกอบการจาก 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง นำสินค้าประเภทเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป ของฝากของที่ระลึกจากวัสดุ นวัตกรรมใหม่ๆ เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายกว่า 250 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพทางการตลาดจากโครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 รวมทั้งบูธแสดงสินค้าของหน่วยงานต่างๆ มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส เรียนรู้ ลองทำ Workshop รวมถึงจับจ่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าภาคเหนือและการเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับผ้า

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการ ผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่, นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ และกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การสาธิต รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้ ตลอดจนการเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งจะมีคู่ค้าทั้งในและประเทศอาเซียนให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น