บางกอกแอร์เวย์สจัดกิจกรรม “English Club with Bangkok Airways”

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จัดกิจกรรม “English Club with Bangkok Airways” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยมีนายชาญณรงค์ ใจสัมฤทธิ์ ผู้จัดการสนามบินสุโขทัย (คนกลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยกว่า 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านห้วยตม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของเยาวชนรุ่นใหม่ จึงได้จัดกิจกรรม “English Club with Bangkok Airways” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านทางกิจกรรมที่มีความสนุกสนานและเข้าใจง่าย อีกทั้งยังเป็นการการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชน รวมถึงพนักงานขององค์กรยังได้นำความรู้ความสามารถที่มีมาช่วยเหลือสังคมด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยตม โรงเรียนบ้านดงย่าปา และโรงเรียนบ้านแม่คุ ในการส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน โดยนักเรียนที่เข้าร่วมจะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมทายคำศัพท์ ใบ้คำศัพท์ เกมส์จับคู่คำศัพท์ และการเล่านิทาน เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น