“ออมสิน” ทุ่ม 300 ล้าน ติดปีกนักธุรกิจลำพูน ลงทุนขยายธุรกิจ

นายสำเริง  ไชยเสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “หอการค้าจังหวัดลำพูนกับธนาคารออมสินติดปีกผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน” ณ โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน งานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารธนาคารออมสิน สมาชิกหอการค้าจังหวัดลำพูน สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูน กว่า 100 คนเข้าร่วม

ซึ่งเนื่องด้วยการประกอบธุรกิจและการค้าในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงและมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในส่วนของการผลิตนวัตกรรม ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องวางแผนการทำธุรกิจอย่างมีแบบแผนและปรับตัว เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินธุรกิจของตนเอง

อย่างไรก็ตาม “ธนาคารออมสิน” ได้วางวงเงินลงทุน เพื่อเพิ่มช่องทางสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการได้พิจารณาในการลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่และรายเดิม และพัฒนาแนวทางในการประกอบธุรกิจ โดยได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ โดยให้ผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน ร่วมผลักดันและยกระดับผู้ประกอบการในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งจากการลงทะเบียนครั้งนี้มีผู้สนใจขอใช้วงเงินขยายธุรกิจมากกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งธนาคารออมสิน โดยฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ได้ให้กาารสนับสนุนกิจกรรม “ออมสินติดปีกผู้ประกอบการ จังหวัดลำพูน” ในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น