รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมี นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายจาก รมว.ทส.

จากนั้นเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ Canopy walks ชมพันธุ์ไม้หายากภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และปลูกต้นพญาไม้ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ป่าหายาก และรับฟังรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางด้านวิชาการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในด้านต่างๆ อาทิ งานวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ งานวิจัยพฤกษเคมี ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชวงศ์ขิง-ข่า งานนิเวศวิทยา พร้อมกับเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ อาคารหอพรรณไม้ โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้ทดลองผสมเกสรดอกกล้วยไม้สกุลแวนด้า และนำกล้วยไม้เอื้องสามปอยหลวงออกจากขวด ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์พืชและนำกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์และวิจัยพันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึ่งของประเทศ เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรพันธุ์พืช ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการ นำไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านพืชและสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อม โดยมีสวนพฤกษศาสตร์สาขาในสังกัด 5 แห่ง ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น