สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีสร้างสำนึกรักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชน น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีสร้างสำนึก รักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชน ตลอดเดือนกรกฏาคม 2562 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคม 2562 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีสร้างสำนึกรักษ์ธรรมชาติกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แก่เยาวชนตลอดทั้งเดือน เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 สานต่อพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ จากกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบด้วยการเรียนรู้การทำ Enrichment เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์ การศึกษารอยเท้าของเสือชนิดต่างๆ พร้อมทั้งได้ทดลองทำรอยเท้าเสือด้วยปูนปลาสเตอร์ เรียนรู้การดูแลสัตว์และได้ลองอาบน้ำให้ม้า การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และกิจกรรม Behind the zoo เรียนรู้เบื้องหลังของการดูแลสัตว์ Big 5 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แบบใกล้ชิด อาบน้ำช้าง ป้อนอาหารฮิปโป ป้อนอาหารกระทิง ป้อนอาหารแรดขาว และป้อนอาหารยีราฟ

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับความพร้อมของเยาวชน ซึ่งที่ผ่านมามีคณะนักเรียนจาก หลายแห่งเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งโรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดเชียงใหม่ ที่น้องๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า ในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารีและส่วนแสดงเพรดดิเตอร์พราวน์ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งนอกจากการที่เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้สำนึกรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าแล้ว ยังเป็นการปลูกสำนึกการเป็นจิตอาสาทำความดีให้เกิดขึ้นแก่บุคคลากรขององค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งๆน้องต่างได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร.053-999000 หรือ Line@:@nightsafari

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น