มช.ร่วมกับสสว.จัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการเข้ารับการเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผนวกกำลังผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือกว่า 168 ราย ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้ 4 โครงการ หนุนกำลังเดินหน้าต่อเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกิจกรรม Northern Business Matching ภายใต้การดำเนินงานโดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการภายใต้ 4 โครงการของ สสว. เข้ารับการเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า (Business Matching) โดยมีบริษัทจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในการเพิ่มศักยภาพสู่สากล โดยภายในงานได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ และ ดร.ภคินี อริยะ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้พาผู้ประกอบกว่า 168 ราย ภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปีงบประมาณ 2562, โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปีงบประมาณ 2562 และ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2562 เข้ารับการเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า (Business Matching) โดยมีบริษัทจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุน อาทิเช่น บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด (สาขาแอร์พอร์ต), Rimping Supermarket, CMU Carelicious, Thai Myanmar Intertrade, Kunming Simyit industral and trading เข้าร่วมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ และอีกหนึ่งโครงการในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจและ OTOP ด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างแนวทางการเป็นชุมชนต้นแบบในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ ผ่านกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน Good Practices ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs) ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า (Business Matching) สงวนสิทธิเฉพาะผู้ประกอบการภายใต้ 4 โครงการนี้เท่านั้น

ทั้งนี้ โครงการภายใต้กิจกรรมยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายฝ่าย อาทิ ศูนย์ให้บริการ OSS เชียงใหม่, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ (สวทช.), หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ (NIA), Fin, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นต้น ที่ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจริเริ่มธุรกิจ หรือต้องการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับธุรกิจ และโซนการแสดงนิทรรศการและสินค้าของผู้ประกอบการภายใต้โครงการกว่า 188 ราย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น