จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน รับฟังปัญหา สู่การบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (25 ก.ค.62) ที่โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน โดยมี นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เด็กและเยาวชน ในกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 25 ทุน และมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจน และด้อยโอกาส จำนวน 200 ชุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้มีความห่วงใยแก่ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัด และวางแผนการใช้น้ำในการเกษตร เพื่อให้มีปริมาณน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพ ขอให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต แบบพอประมาณ
สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเชิงรุก โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ในรูปแบบ One Stop Service เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดหน่วยบริการให้ความรู้ ตอบข้อสงสัย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ช่วยเหลือ และหาทางบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น