“Creative Career 2019 : ตอน Young (ยัง) เวิร์ค” กิจกรรมเปิดมุมมองคนรุ่นใหม่ สู่อาชีพนักสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สคส.) หรือ CEA เป็นประธานเปิดงาน “Creative Career 2019 : ตอน Young (ยัง) เวิร์ค” ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ TCDC เชียงใหม่ เวลา 09.30 –  17.30 น.

โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาด้นการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมองเห็นถึงโอกาส สำหรับการเข้าสู่สนามการทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนในส่วนภูมิภาค เข้าถึงการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในเรื่องการพัฒนาวิชาชีพด้านการออกแบบในภาคการศึกษา และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไปยังเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และสถาบันการศึกษา

ภายในงานจะพบกับกิจกรรม “Creative Talk” การบรรยายที่สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มอาชีพสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด “Creative Workshop” การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ กระบวนการคิดและการทำงานที่จำเป็นต่อเส้นทางการทำงานสร้างสรรค์ เพื่อฝึกทักษะก่อนเข้าสู้การทำงาน และ “Creative Job Clinic” การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อไขข้อสงสัยหรือให้คำแนะนำอย่างตรงประเด็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น