Unity Concord International School เชิญร่วมงาน “ Singing in the rain hosted by Ambassador project ” งานแฟร์โรงเรียนในเครือ Ambassador Project

Concord International School เชิญร่วมงาน “ Singing in the rain hosted by Ambassador project ” งานแฟร์โรงเรียนในเครือ Ambassador Project ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีโรงเรียนเพิ่มมา อีก 1 แห่ง คือ British Chinese International School (BCIS) จากเดิม 6 โรงเรียน ครั้งนี้มีมากถึง 7 โรงเรียนด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Rainbow Castle” ที่จัดหนักจัดเต็มไปด้วยสีสันแห่งสายรุ้ง ท่ามกลางสายฝนแห่งจินตนาการ พบกับการผจญภัยบน พื้นที่โปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2562 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงของเด็กๆ กิจกรรม D.I.Y ร้อยเชือก rainbow, ตัวต่อเลโก้ , วาด ภาพระบายสี, การทำ Postcard และ แต่งหน้าขนมแครกเกอร์ พร้อมกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลต่างๆมากมาย รวมถึงมีบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนในเครือ Ambassador Project มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วย เพื่อให้ข้อมูล และคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลาน โดยมีกำหนดเปิดงาน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา หรือ ABS เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นม.6 มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมี ความรู้ และมีทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ สามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม มีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข ภายใต้คำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “ภาษาล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย มุ่งไปสู่สากล”
และยังผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ ทั้งวิชาการและกิจกรรม ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากมาย ซึ่งโรงเรียนในเครือ Ambassador Project ได้แก่
1. Ambassador Bilingual School (ABS)
โรงเรียนในระบบ หลักสูตรสองภาษา (EP) เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 2.Unity Concord International School (UCIS)
โรงเรียนนานาชาติในระบบ หลักสูตรอินเตอร์ เปิดสอนตั้งแต่ เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 3.Little Stars Bilingual School (Little Stars)
โรงเรียนในระบบ หลักสูตรสองภาษา (EP) เปิดสอนเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่6 4.Chiang Mai Education Center (CEC)
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก, ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ: TOEFL TOEIC IELTS SAT และ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่, ภาษาไทย, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน
5.Finn College of Business and Tourism, Chiang Mai Campus (Finn College)
วิทยาลัยฟินน์ สอนหลักสูตรมหาวิทยาลัย ระดับ ป.ตรี ป.โท ด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว 6.Americana Chinese International School (ACIS)
โรงเรียนนานาชาติ ระบบอเมริกัน และมีภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง โดยปีแรกจะรับสมัครนักเรียนในระดับ ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
7. British Chinese International School (BCIS)
โรงเรียนนานาชาติ ระบบอังกฤษ และมีภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ( BCIS )

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น