AIR FORCE RUN 2019 RUNWAY RUN จัดสร้างรั้วและฐานรอบต้นไม้ทรงปลูก มอบแก่ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) บ้านมืดหลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “AIR FORCE RUN 2019 RUNWAY RUN” ได้ดำเนินการมอบรั้วและฐานรอบต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีความก้าวหน้าในการจัดสร้างร้อยละ ๘๐ ให้แก่ ศศช.บ้านมืดหลอง สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายโยธิน กัณทะวงศ์ ปลัดอำเภอแม่แจ่ม เป็นผู้แทนรับมอบและให้การต้อนรับ

กิจกรรมวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN เป็นกิจกรรมวิ่งการกุศลที่กองทัพอากาศจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ใช้ชื่อว่า AIR FORCE RUN 2018 RUN TO THE SKY จัดขึ้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง สำหรับในปีนี้ ซึ่งเป็นปี มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กองทัพอากาศ จึงได้จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ โครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “AIR FORCE RUN 2019 RUNWAY RUN” กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยเปิดประเภทการแข่งขันวิ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน ๒๑ กิโลเมตร, มินิมาราธอน ๑๐ กิโลเมตร และฟันรัน ๕ กิโลเมตร ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้ที่ www.airforcerun2019.com

โครงการวิ่งการกุศลฯ นอกจากจะมีกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นหลักแล้ว กองทัพอากาศ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวร่วมกับปวงชนชาวไทยในการมอบสาธารณประโยชน์และการบริจาคเพื่อการสังคมสงเคราะห์ให้แก่พื้นที่ ๔ จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกการบินของโรงเรียนการบินกำแพงแสน อีกทั้งยังได้ร่วมกับกลุ่ม Sharelism ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปิน ดารา นักแสดง และชมรมเชียงใหม่เลทสโกทีม (Let’s Go Team) ในการร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการสร้างอาคารเรียนใหม่ให้แก่ ศศช.บ้านมืดหลอง สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ศศช.บ้านมืดหลอง อำเภอแม่แจ่ม ฯ นับเป็นพื้นที่ในบริเวณการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2018 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม ได้ให้การประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันด้วยดีเสมอมา ในการนี้ กองทัพอากาศ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน ฯ จึงได้ดำเนินการจัดสร้างรั้วและฐานรอบต้นไม้ทรงปลูก จำนวน ๒ ต้น ได้แก่
– ต้นขุนไม้ พญาไม้ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูก
– ต้นกาสะลองคำ ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงปลูก ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงปลูกเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๔ ในโอกาสเสด็จฯ โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ บ้านมืดหลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กองทัพอากาศ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน ฯ ได้มอบรั้วและฐานรอบต้นไม้ทรงปลูก ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นมีความก้าวหน้าแล้วกว่าร้อยละ ๘๐ และจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ รั้วและฐานดังกล่าว กองทัพอากาศจัดสร้างให้มีความแข็งแรง สวยงาม สมพระเกียรติ มอบให้แก่ ศศช.บ้านมืดหลอง เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกทั้ง ๒ ต้น ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับ ศศช.บ้านมืดหลอง และชุมชนบ้านมืดหลอง อันจะเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรม วงศานุวงศ์ ตลอดไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น