ออมสิน กระตุ้น SMEs เชียงใหม่  จัดงาน “Together, We’re Strong” หอการค้ารวมพลังออมสินยกระดับ SMEs ไทย

เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ห้องลานนาแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ ธนาคารออมสิน ได้จัดงาน  “Together, We’re Strong” หอการค้ารวมพลัง ออมสินยกระดับ SMEs ไทย ขึ้น เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารออมสิน กลุ่มผู้ประกอบการSMEs และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี และนายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มีการบรรยายโดย นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นการยกระดับ SMEs ไทยให้ครอบคลุมทุกๆ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ซึ่งการจัดงาน“Together, We’re Strong” หอการค้ารวมพลัง ออมสินยกระดับ SMEs ไทย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารออมสิน กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานภาคีพันธมิตร เพื่อช่วยกันยกระดับ SMEs ไทย ให้สามารถฟื้นฟู ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่นยืนพร้อมก้าวสู่ยุค 5.0

ทั้งนี้ “โครงการนี้ได้ดำเนินการครั้งแรกในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ 5 จังหวัดภาคใต้ โดยจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งนี้ที่ได้เห็นศักยภาพพื้นที่ภาคเหนือว่ายังมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการลงทุนของภาครัฐ และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดงานครั้งนี้เพื่อสานต่อนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างธนาคารออมสินกับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ 69 จังหวัด เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการSMEs, SMEs Startup และ Corporate อีกด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ได้เปิดศูนย์ธุรกิจ SMEs ทั้งหมด 82 ศูนย์ทั่วประเทศที่พร้อมดูแล และให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และStartup รวมถึงได้แสวงหาหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการด้าน SMEs ครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึงนำเสนอสินเชื่อที่น่าสนใจ ได้แก่ “GSB D-VERs” อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก MLR-1% (ปัจจุบัน MLR ของธนาคารออมสิน = 6.50 %) สำหรับวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หากต้องการวงเงินมากกว่า 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก MLR-2% “สินเชื่อธุรกิจเจ้าสัว 555” สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน และต้องการเงินทุนหมุนเวียน “GSB SMEs” บัญชีเดียวเปอร์เซ็นต์เดียว อ้ตราดอกเบี้ยปีแรก 1% หลังจากนั้น MLR และ MLR+1 ตลอดอายุสัญญา “GSB Smooth Biz” ซึ่งธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับสมาชิกหอการค้า ที่ได้ลงนาม MOU กับธนาคารออมสิน ปีแรกเพียง 1.99% ปีที่ 2=MLR/MOR หลังจากนั้น MLR/MOR +1 ตลอดอายุสัญญา และ GSB SMEs ส่งเสริมศักยภาพ โดยเน้นธุรกิจที่เป็น Social Enterprise โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 4.99% ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น