เชียงใหม่จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดเชียงใหม่
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ จิตอาสา และคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ของจังหวัด ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้อ่านประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งก่อนและระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 อาทิ พิธีพลีกรรมตักน้ำ พิธีทำน้ำอภิเษก พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก การเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย มาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามและสมพระเกียรติ
ในวันนึ้ จังหวัด เชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของจังหวัด ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยความพร้อมเพรียง ทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น