รองปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.62 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ถึงภาพรวมของสถานการณ์การเกิดจุดความร้อน คุณภาพอากาศ ณ ปัจจุบัน รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ และการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งได้มีการถอดบทเรียนในเหตุการณ์ที่ผ่านมา และนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ในการประชุมได้ติดตามฯ สรุปผลในภาพรวมกรณีการเกิดการเผาป่าในพื้นที่ ต่างๆ ในแต่ละจังหวัด โดยการเปรียบเทียบข้อมูลการเผาในแต่ละพื้นที่ และสาเหตุของการเผาป่าที่แท้จริง โดยจะดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหา และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและปัญหาฝุ่นละออง โดยกำหนดเป็นมาตรการ ทั้งในด้านการจัดการไฟป่า การเพิ่มความเข้มข้นในการดับไฟป่า โดยมีการสนับสนุนอย่างเพียงพอ กำหนดพื้นที่เสี่ยงและการปิดป่า ลดปริมาณเชื้อเพลิงในเขตป่าผลัดใบ พื้นที่เกษตร จัดการการเผาอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน และส่งเสริมการรวมตัวด้านกลไกการตลาด สนับสนุนการใช้เกษตรผสมผสาน ในด้านการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยการจัดเตรียมพื้นที่ Safety Zone / Haze Free Zone ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ สนับสนุนหน้ากากอนามัยอย่างเพียงพอ รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น