พช.เชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการตามรอยครูบา จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงาน ตามรอยครูบา จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBTเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม ตามรอยครูบา จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการสร้างพลังจิตอาสาของประชาชน กลุ่มองค์กร ทุกภาคส่วน ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่แพร่หลาย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
1. การรณรงค์การคัดแยกขยะ และการจัดเก็บขยะตามบริเวณเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. การทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จำนวน 5 จุด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาสาพัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จาก 25 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาคีการพัฒนา ภาคราชการ ภารเอกชน และภาคประชาชน ผู้สนใจและนักท่องเที่ยว จำนวน 1,500 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการ แต่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนเพื่อนำเงินที่ได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ และอุปกรณ์ทำความสะอาดบริเวณวัด ซึ่งธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้การสนับสนุนน้ำดื่มตลอดการจัดงาน ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนได้จัดทำเสื้อยืดที่ระลึก สำหรับใส่ร่วมกิจกรรม ดังกล่าวด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น