เชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 (OTOP Product Champion: OPC)

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 (OTOP Product Champion: OPC)

พร้อมนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มาลงทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 2,275 ราย แยกเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จำนวน 914 ราย , ผู้ประกอบการรายเดียว จำนวน 1,274 ราย , ผู้ประกอบกา SMEs จำนวน 87 ราย และแยกเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวน 6,046 ผลิตภัณฑ์ คือ ประเภทอาหาร จำนวน 1,247 ผลิตภัณฑ์ , ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 500 ผลิตภัณฑ์ , ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 1,795 ผลิตภัณฑ์ , ประเภทของใช้ ของที่ระลึก ของตกแต่ง จำนวน 1,572 ผลิตภัณฑ์ , ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 932 ผลิตภัณฑ์

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถส่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้แจ้งไว้ในการสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2557 – 31 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด ส่งสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ ได้รายละ 3 ผลิตภัณฑ์ (กรณีผลิตภัณฑ์เดี่ยว) หรือ 3 ชุด (กรณีชุดผลิตภัณฑ์) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดดำเนินการ ดังนี้

1) เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2562 ได้ที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถส่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้แจ้งไว้ในการสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2557 – 31 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด ส่งสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ ได้รายละ 3 ผลิตภัณฑ์ (กรณีผลิตภัณฑ์เดี่ยว) หรือ 3 ชุด (กรณีชุดผลิตภัณฑ์)

2) คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการคัดสรรฯ ดำเนินการให้คะแนนในส่วน ก และ ข ระหว่างวันที่ 15- 17 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารผู้วินิจฉัย(คณะนิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

3) สรุปผลการคัดสรรฯ ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 18- 19 พฤษภาคม 2562

4) จัดส่งผลิตภัณฑ์พร้อมผลการพิจารณาให้กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 20,22 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการคัดสรรฯ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562 ประกาศผลการคัดสรรฯรอบแรก ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และรอบที่สอง  ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

สำหรับข้อมูลรายละเอียด : สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น