เกษตรกร ชาวสวนลำไยอำเภอดอยเต่า รับมือภัยแล้ง ด้วยการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมทั้ง เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ อำเภอดอยเต่า ท่ามกลางสถานการณ์การเฝ้าระวังภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้เพาะปลูกพืช โดยเฉพาะไม้ผลยืนต้น ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่    แต่นางจริยา ธิยานันท์  เกษตรกรชาวสวนลำไย  นอกฤดู  ม.4  ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า ได้ใช้วิธีการบริหารจัดการแปลง มาใช้เตรียมรับมือกับภัยแล้ง  บนพื้นที่กว่า 32 ไร่ ซึ่งมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างเข่น “น้ำ “ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำลำไย นอกฤดู  โดยมีการแบ่งรอบการให้น้ำภายในแปลง ออกเป็น บล๊อค เพื่อให้ต้นลำไยได้รับน้ำอย่างทั่วถึง  ผ่านระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ จากน้ำที่ได้จาก บ่อบาดาลน้ำลึก   นอกจากนี้ ยังมีการตัดแต่งกิ่ง และการคลุมโคนต้นเพื่อลดการสูญเสีย ความชื้นภายในดิน อีกด้วย

ทางด้าน นางละออ  ริญญา เกษตรอำเภอดอยเต่า ได้ให้ข้อมูลเสริมว่า พื้นที่ปลูกลำไยของอำเภอดอยเต่า ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ มีทั้งหมด 32,924 ไร่  และเกษตรกรมีการทำลำไยทั้งแบบในฤดู และนอกฤดู  ซึ่งในขณะนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า ได้เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง ตามข้อสั่งการของเกษตรจังหวัดอย่างใกล้ชิด พร้อมให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ออกให้คำแนะนำ ขั้นตอนและวิธีในการดูแลรักษาผืชผล เมื่อเข้าสู่ภาวะแห้งแล้ง

 

ทั้งนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ยังได้กำชับให้ เกษตรอำเภอ ร่วมวางแผนการผลิต วางแผนการใช้น้ำร่วมกับเกษตรกร  และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด   เพื่อที่จะได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น