ประชุม จนท.พช. เชียงใหม่ ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562

นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 (OTOP Product Champion: OPC)

โดยมี หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ดำเนินการเตรียมความพร้อมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 ระดับจังหวัด และได้กำหนดดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการคัดสรรฯ ให้คะแนนในส่วน ก. และ ส่วน ข. ระหว่างวันที่ 15- 17 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารผู้วินิจฉัย(คณะนิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการดังนี้

1) การจัดสถานที่ดำเนินการคัดสรรฯ ณ อาคารผู้วินิจฉัย(คณะนิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

2) การส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร, เครื่องดื่ม, ผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน, ของใช้ ของที่ระลึก ของตกแต่ง  และ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เพื่อรับเอกสารใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง และรับผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อพิจารณาให้คะแนนในส่วน ก. และ ส่วน ข.

3) การบันทึกข้อมูล/โปรแกรมการคัดสรรฯ

4) การบันทึกภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรฯ

5) การประชาสัมพันธ์

พร้อมนี้ สรุปผลการคัดสรรฯ ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 18- 19 พฤษภาคม 2562 จัดส่งผลิตภัณฑ์พร้อมผลการพิจารณาให้กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 20,22 พฤษภาคม 2562 โดยกรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการคัดสรรฯ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562 ประกาศผลการคัดสรรฯรอบแรก ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และรอบที่สอง  ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น