(คลิป) พิธีพุทธาภิเษกองค์พระ “พระนวพุทธมหาบารมี” ณ วัดกู่ดินขาว สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกองค์พระพุทธรูป “พระนวพุทธมหาบารมี” ขึ้น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ วัดกู่ดินขาว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ตามที่ พลตำรวจเอกพิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ซึ่งประกอบไปด้วย พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพลตำรวจโทบุญเรือง ผลพาณิชย์ อดีตผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานอนุกรรมาธิการการท่องเที่ยว ได้มีจิตศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์พระอุระโบราณ(ชิ้นส่วนของอก)ที่อยู่ในวัดกู่ดินขาว ที่มีอายุประมาณ 600-800 ปี โดยกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการออกแบบองค์พระพุทธรูป โดยนำชิ้นส่วนของพระอุระ มาประกอบในองค์พระ ที่มีชื่อว่า “พระนวพุทธมหาบารมี” ซึ่งได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมที่จะนำมาประดิษฐานไว้ บนวิหาร ณ วัดกู่ดินขาว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดจัดพิธีพุทธาภิเษก “พระนวพุทธมหาบารมี” ขึ้นในวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ วัดกู่ดินขาว สวนสัตว์เชียงใหม่ วัดกู่ดินขาว เป็นหลักฐานการก่อสร้างวัดเพียงแห่งเดียวของเวียงเจ็ดลิน ที่เหลือหลักฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด ในเขตสวนสัตว์เชียงใหม่ กลุ่มโบราณสถานในบริเวณวัด ประกอบด้วย เจดีย์ประธาน วิหาร เจดีย์รายแปดเหลี่ยม และกำแพงแก้วเขตพุทธาวาส ก่อนการบูรณะมีสภาพที่ต้นไม้ขึ้นในส่วนต่างๆ ของโบราณสถานพังทลายทรุดโทรม สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่ ทำการบูรณะเมื่อปี 2543

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น