พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราชสักการะถวายเป็นพุทธบูชา พระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 ที่ ศาลาหน้าพระธาตุ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเครื่องราชสักการะที่ทรงอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดต่างๆ 10 แห่ง ทั่วประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ในจังหวัดที่มีปูชนียสถานสำคัญที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชสักการะฯ คือ พระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเชิญเครื่องราชสักการะฯ เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น อัญเชิญเครื่องราชสักการะเวียนประทักษิณรอบพระธาตุ 3 รอบ และอัญเชิญดอกไม้ทอง ดอกไม้เงิน ธูปเงิน เทียนทองไปประดิษฐานหน้าพระธาตุ และกล่าวคำบูชาพระธาตุ เสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ขึ้นไปบนพระวิหารหลวง เพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธี

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1888 มีพระมหาธาตุเจดีย์ (พระธาตุหลวง) เป็นปูชนียวัตถุสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ พระมหาธาตุเจดีย์ มีความสูง 25 วา ฐานสี่เหลี่ยมยาวด้านละ 16 วา 1 ศอก 6 นิ้ว ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวว่า เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ เป็นพระธาตุประจำปีนักษัตรปีมะโรง พญาผายูทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1888 ต่อมาระหว่าง พ.ศ.2101-2317 เชียงใหม่ตกอยู่ในอำนาจของพม่า วัดพระสิงห์ขณะนั้นมีสภาพเป็นวัดร้าง เสนาสนโบราณสถานอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม มาถึง พ.ศ. 2469 พระราชชายา เจ้าดารารัศมี เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และครูบาศรีวิชัย ได้นำประชาชนร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและเสริมสร้างพระธาตุเจดีย์ให้สูงใหญ่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น