กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 บูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 บูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน และมีความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักการ แนวทางในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1” ตลอดจนการทำ Work Group ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการให้สามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวได้ตามแผนที่กำหนด และเป็นการเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น