ผู้ว่าฯแพร่ชวนเที่ยวเมืองรอง “สื่อสัญจร เยือนถิ่นหม้อห้อม ผ่อบ้านผ่อเมือง รู้เรื่องเมืองแป้”

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ชวนนักท่องเที่ยวเยือนแหล่งท่องเที่ยวเมืองแพร่ พร้อมนำสื่อมวลชนภาคเหนือ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “สื่อสัญจร เยือนถิ่นหม้อห้อม ผ่อบ้านผ่อเมือง รู้เรื่องเมืองแป้” ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2562 จำนวน 2 วัน 1 คืน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ ทั้ง 8 อำเภอโดยมีรายละเอียดแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

 • อำเภอเมืองแพร่
 • พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง สถานที่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เมืองแพร่ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปหรือทรงขนมปังขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่ของเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ และแม่เจ้าบัวไหล อาทิ เครื่องเรือน โต๊ะเสวย ถ้วยชาม เตียงนอน เครื่องแต่งกาย เป็นต้น
 • วัดพระธาตุช่อแฮ วัดเก่าแก่ประจำจังหวัดแพร่ นมัสการไหว้พระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ ถือเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุ1 ใน12 ราศี คือ เป็นพระธาตุประจำปีเกิด สำหรับคน ที่เกิดปีเสือ (ปีขาล) หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้
 • ตลาดชุมชนทุ่งโฮ้ง ชมและเลือกซื้อสินค้าผ้าหม้อห้อม ผ้ามัดย้อม จากผู้ประกอบการชุมชน ตำบลทุ่งโฮ้ง ที่ได้พัฒนาสินค้าจนถึงระดับ OTOP ประจำจังหวัดแพร่ ชุมชนจำหน่ายผ้าหม้อห้อม “บ้านทุ่งโฮ้ง” ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บริเวณ ณ ลานหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) เกิดจากการบูรณาการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง และกลุ่มผู้ประกอบการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงาน เประเบียบและถูกสุขอนามัย แต่ยังคงอัตลักษณ์ของชุมชน ทำให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้า OTOP ได้มีสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ประชาชนในพื้นที่
 • อำเภอสูงเม่น
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานไม้บ้านดอนมูล อำเภอสูงเม่นชุมชนท่องเที่ยว oTop นวัตวิถีเกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ตำนานพระสาน นมัสการหลวงพ่อสมนึก

พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานที่วัดสูงเม่น วัดสูงเม่น เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมคัมภีร์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความสมบูรณ์มากและมีคัมภีร์ใบลานจำนวนมากที่สุดในโลก เกิดจากครูบามหาเถร ผู้ที่ศึกษาพระธรรมจนแตกฉาน และแสวงบุญไปยังเมืองต่างๆ ได้มองเห็นถึงคุณค่าความสำคัญจึงเก็บรวบรวมและรักษาคัมภีร์ใบลานไว้ที่วัดสูงเม่นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา

 • อำเภอเด่นชัย

ชมสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสานอันสวยงามที่วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวัดที่สวยงามตามลักษณะของสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสาน ที่หลวงพ่อมนตรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ครูบาน้อย เจ้าอาวาสวัด ได้จำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญๆของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นได้แก่ พม่า จีน และลาว โดยเลือกเอาจุดเด่น ของแต่ละแห่งมารวบรวมไว้ที่วัดนี้ เป็นการผสมผสานที่ลงตัว ทำให้มีลักษณะต่างจากวัดทั่วไป

 • อำเภอวังชิ้น

ชมบรรยากาศและพักแช่น้ำร้อนจากธรรมชาติ เป็นบ่อน้ำร้อนที่ผุดขึ้นมาจากพื้นที่บริเวณนั้นมีอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส มีลักษณะที่แปลกและสวยงามมาก โดยเฉพาะในตอนเช้าจะมีหมอกควันที่เกิดจากไอน้ำลอยอยู่เต็ม ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม

 • อำเภอลอง

 1. สถานีรถไฟบ้านปิน สถาปัตยกรรมแบบบาวาเรียนเยอรมัน แห่งเดียวในประเทศไทยสถานีรถไฟในประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นและมีเพียงหนึ่งเดียว อาคารมีลักษณะที่แปลกตาและแตกต่างไปจากที่อื่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2457 เป็นสถานีรถไฟแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างด้วยสไตล์ “เฟรมเฮ้าส์” แบบบาวาเรียน (Bavarian Timber Frame House) ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นิยมมากในแคว้นบาวาเรียนของเยอรมัน

วัดศรีดอนคำ เปิดตำนานแพร่แห่ระเบิด และประวัติศาสตร์ตำนานพระเจ้าพร้าโต้ วัดศรีดอนคำ หรือ วัดพระธาตุห้วยอ้อ ตั้งอยู่ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง ลักษณะที่โดดเด่นของวัดคือ เป็นพระธาตุเก่าแก่ และ มีระฆังระเบิด ที่เป็นที่มาของคำว่า “แพร่แห่ระเบิด” อีกหนึ่งความสนใจคือ “พิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้” ซึ่งเป็นที่รวบรวมของพระที่ทำจากไม้ ที่เก่าแก่

 • อำเภอร้องกวาง

ชมบรรยากาศและความงดงามของหินงอกหินย้อยที่งดงาม และร่วมสัมผัสตำนานแห่งความรักอันมั่นคงของชายหญิงต่างชนชั้น ที่ถ้ำผานางคอย เป็นถ้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม อลังการ ตัวถ้ำจะสูงประมาณ 50 เมตร ด้านในผนังถ้ำมีหินงอก หินย้อยที่สวยงาม ส่องแสงประกายต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม

 • อำเภอสอง

เที่ยวชมอุทยานลิลิตพระลอ อุทยานในตำนานเรื่องความรักของพระลอ พระเพื่อน พระแพง จากวรรณคดีเรื่อง ลิลิตพระลอ อุทยานลิลิตพระลอ เป็นอุทยานเรื่องเล่าตำนานรักพระลอ และพะเพื่อนพะแพง ในอุทยานสร้างสถานที่หลายแห่งตามท้องเรื่อง ที่แรกคืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์คือ พระลอ พระเพื่อน และพระแพง นอกจากนี้ยังมีการจำลองถ้ำของปู่เจ้าสมิงพราย ขัวแตะชมทุ่งศรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ แห่งใหม่ ของอำเภอร้องกวาง ที่มีความน่าสนใจในเชิงธรรมชาติและวิถีชาวบ้าน บรรยากาศชนบท อากาศดีๆเย็นสบาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบสไตร์นี้ และจะเหมาะยิ่งกว่าเมื่อตอนนี้เป็นฤดูหนาวแล้ว ลองมาสัมผัสบรรยากาศดีๆ จิบกาแฟอร่อยๆ ที่ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 • อำเภอหนองม่วงไข่

ชมงานศิลปะในหอศิลป์ขนาดเล็กที่สวยงามของ แสนคำ แกลอรี่ เป็นหอศิลป์ขนาดเล็กในเรือนไม้ที่ทรงคุณค่า คุณอิทธิพล ปัญญาแฝง เจ้าของคำแสนแกลเลอรี่แห่งนี้เป็นช่างแกะสลักและรักในงานศิลปะ จึงได้การก่อตั้ง “คำแสนแกลเลอรี่” เพื่อไว้เป็นที่เก็บแสดงผลงานศิลปะของตนเองและเพื่อให้ผู้ที่มีความชื่นชอบและสนใจในงานศิลปะได้เข้าชม

ซึ่งทุกสถานที่ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งนี้ ล้วนเป็นสถานที่สำคัญทางด้านการท่องเที่ยว ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และย่านการค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาสัมผัสความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น