รพ.ค่ายกาวิละได้ดำเนินโครงการทหารใหม่ปลอดภัยจากโรคลมร้อน

ในวันที่ 19 เม.ย.62 รพ.ค่ายกาวิละได้ดำเนินโครงการทหารใหม่ปลอดภัยจากโรคลมร้อน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. 09.00 – 11.30 น.ณ สโมสรค่ายกาวิละ อบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมร้อนการป้องกัน การปฐมพยาบาล แก่เจ้าหน้าที่หน่วยฝึกฯ โดย พ.อ.ราม รังสินธุ์ มีผู้เข้ารับการอบรม จาก 9 หน่วยฝึกฯ จำนวน 320 นาย

2. 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.ค่ายกาวิละ ได้จัดการประชุมร่วมกับเครือข่าย Chiang Mai Heat Stroke Fast Track กับ รพ. ในพื้นที่ เช่น รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ,รพ.นครพิงค์ ,รพ.ดารารัศมี ,รพ.กองบิน 41 ,รพ.ปาย ,รพ.เชียงดาว และตัวแทนจาก สสจ.เชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคลมร้อน โดย พ.ท.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย นพ.อิทธาวุธ งามพสุธาดล และ นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์

3. ซักซ้อมแผนการส่งต่อผู้ป่วย ตามแนวทาง Chiang mai heat stroke fast track โดยเริ่มจากหน่วยฝึกฯ มายัง รพ.ค่ายกาวิละ และส่งต่อไปยัง รพ.นครพิงค์ จนถึงเข้าห้องไอซียู
ผลการปฏิบัติสำเร็จลุล่วง เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น