แพร่ ชวนเที่ยวสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา ประจำปี 2562”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าว งานสงกรานต์จังหวัดแพร่ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา ประจำปี 2562” โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562 ขึ้น ณ คุ้มเจ้าหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์รัตน์  ภิรมรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มาเป็นประธานในงาน พร้อมด้วย นายพัฒนพงศ์  พงษ์นวล  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นางรุจิกาญจน์  ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ และนางเสาวลักษณ์ วิสุทธิผล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ร่วมแถลงข่าว

ซึ่ง จังหวัดแพร่ มีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่ ถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดต่อกันมา มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ อาทิ เมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก

นอกจากนี้ จังหวัดแพร่ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสุขภาพ สามารถพักผ่อนชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ การรักษาสุขภาพกายใจ ให้ได้รับความเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติ ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อีกทั้งยังมีทำเลที่ตั้ง ที่สามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือ และกลุ่มประเทศในภูมิภาคคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AEC) ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งมีศักยภาพที่จะก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจและท่องเที่ยวในระดับสากลในอนาคตอันใกล้นี้

ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพขึ้น โดยมีการจำลองจัดงานสงกรานต์จังหวัดแพร่ ปี 2562 ตามประเพณีล้านนาที่แสดงถึงความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ ทั้งศิลปวัฒนธรรม การแต่งกาย วิถีชีวิตและประเพณีของจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด เป็นการส่งเสริมการยกระดับการท่องเที่ยวงานสงกรานต์เมืองแพร่ และการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ ต่อไป นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมนั่งรถรางแบบย้อนยุค พร้อมขบวนแห่ การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัว การเล่นสงกรานต์แบบล้านนา ขบวนแห่ประเพณี ขนทรายเข้าวัด และขบวนแห่ “แป้…แห่ระเบิด” (กิจกรรมแห่สะโป้ก)  สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวสงกรานต์จังหวัดแพร่ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา ประจำปี 2562” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่  13 เมษายน 2562  “วันสังขานต์ล่อง” โดยวันนี้ชาวบ้านจะเก็บกวาดขยะ เผาขยะ และการทำความสะอาดบริเวณบ้านเรือน  ทั้งยังมีการ “จุดสะโป๊ก” หรือการ จิสะโป๊ก เป็นการขับไล่ปู่สังขานต์ ย่าสังขานต์ ให้นำเอาความชั่วร้ายออกไปจากชีวิตโดยเร็ว บางแห่งอาจจะจุดประทัดหรือยิงปืนขึ้นฟ้าก็ได้

ซึ่งในส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยวในวันนี้ ได้แก่ กิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุค (Classic Songkran Day) ณ กาดกองเก่า กาดพระนอน กาดพงษ์สุนันท์ และกาดรุ่งอรุณ (บริเวณถนนคำลือตลอดทั้งเส้น) เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 น. ในงานท่านจะได้ ชิมอาหารพื้นถิ่น เลือกซื้อสินค้าทำมือจากชุมชน ลุ้นรับโชคในกิจกรรม “แต่งผ้าพื้นเมืองสอยดาว” ณ หน้าบ้านครูชิน กาดกองเก่า  สนุกกับกิจกรรม DIY ก่อเจดีย์ทราย ทำตุงไส้หมู ทำกรวยดอกไม้ พร้อมทั้ง แช๊ะ-แชร์ ติดแฮชแทค#สงกรานต์ย้อนยุค #TATPHRAE เพื่อรับของที่ระลึก ณ วัดพงษ์สุนันท์ กาดพงษ์สุนันท์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รับพรปีใหม่ไทย ณ วัดพระนอน วัดหลวง และวัดพงษ์สุนันท์ , กิจกรรมประกวด  “ครอบครัวสุขสันต์” ณ เวทีหลัก กาดรุ่งอรุณ เวลา 18.00 น. ชมดนตรีโฟล์คซองเยาวชนแพร่ และการแสดงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย (ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดครอบครัวสุขสันต์ ลุ้นรับเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 054-521127)

กิจกรรมนั่งรถรางท่องเที่ยว รอบเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยจุดขึ้น-ลงรถรางอยู่ ณ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ท่านจะได้ท่องเที่ยวตามเส้นทางรอบเมืองเก่าแพร่ แวะทำกิจกรรม DIY จัดพิเศษจำนวน 2 จุด ได้แก่ วัดจอมสวรรค์ ทำกิจกรรมตัดตุงไส้หมู ก่อเจดีย์ทราย ทอผ้าห่มพระธาตุ สรงน้ำพระ และที่ พิพิธภัณฑ์วิหารมิ่งเมือง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ทำกิจกรรมเขียนผ้ายันต์สมปรารถนา บูชากลับไปเพื่อเป็นสิริมงคล , กิจกรรม “ผ่อบ้าน…แอ่วเวียง ตอนกลางคืน” (Phrae, Night Tour Sightseeing) เป็นการนั่งรถรางท่องเที่ยวรอบพิเศษตอนกลางคืน ชมบ้านเก่า คุ้มเก่า โบราณสถานเก่าแก่ และรับชมการแสดงชุดพิเศษในธีมวันสงกรานต์ จุดเริ่มต้น-สิ้นสุด ณ คุ้มเจ้าหลวง เวลา 18.00 -20.00 น. สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Gingerbread house gallery โทรศัพท์ 054-523671

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม สนุกสนานชุ่มฉ่ำกับอุโมงค์น้ำบริเวณหน้ากาดสามวัย ทำบุญปล่อยปลาบริเวณน้ำคือ (หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่) การแสดงดนตรี “ม่วนอกม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง” พิธีเปิดการแข่งขันจุดสะโป้ก และการประกวดอาหารพื้นเมืองของจังหวัดแพร่  ณ กาดสามวัย การแข่งขันจุดสะโป้ก “หนึ่งเดียวในโลก สะโป้กเมืองแป้” ณ บริเวณถนน หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และการประกวดอาหารพื้นเมืองของจังหวัดแพร่ (การประกวดลาบหมูสุกเมืองแป้ และการประกวดแกงโฮ๊ะเมืองแป้) ณ บริเวณกาดสามวัย โดยจะเริ่มตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 14 เมษายน 2562 “วันเนาว์” หรือวันเน่า จะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนขนทรายเข้าวัด พร้อมทั้งมีกิจกรรมมากมายให้สัมผัสกัน ได้แก่ กิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุค กิจกรรม “ผ่อบ้าน…แอ่วเวียง ตอนกลางคืน” และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดแพร่ กิจกรรมขนทรายเข้าวัด ณ วัดในจังหวัดแพร่ เพื่อสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 15 เมษายน 2562 “วันพญาวัน” เป็นวันที่จะมี การตานสะป๊อกหรือการตานขันข้าว  ทำบุญตักบาตร  ตานตุง  ถวายเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัว และการสรงน้ำพร และพระธาตุหรือเจดีย์ โดยจะมีกิจกรรมท่องเที่ยวอย่าง “ผ่อบ้าน…แอ่วเวียง ตอนกลางคืน” และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดแพร่  ดำหัวปี๋ใหม่เมืองและร่วมสรงน้ำพระ ณ วัดในจังหวัดแพร่ ให้ได้สัมผัสกัน

วันที่ 16 เมษายน  2562 “วันปากปี” วันที่ชาวเหนือและชาวเมืองแพร่ ถือเป็นวันเริ่มเข้าชีวิตใหม่ในปีใหม่ และชาวบ้านจะประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามความเชื่อ คือ การปูจาข้าวปุ้นหรือการปูจาข้าวลดเคราะห์ , การทำพิธีส่งเคราะห์บ้าน หรือพิธีสังคหะ การกินอาหารที่ประกอบจากขนุนอ่อน โดยถือเคล็ดว่าจะมีสิ่งที่ช่วยเกื้อหนุน ค้ำจุนให้ชีวิตตนเองและครอบครัว มีความสมบูรณ์พูนสุขไปตลอดปี โดยวันนี้จะมีกิจกรรมการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองโดยวงกาสะลอง และเวลา 19.00  น. พิธีเปิดงาน “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้นุ่งหม้อห้อมแต้งามตาประจำปี  2562”   ณ กาดสามวัย ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่  ร่วมงานหม้อห้อมล้อมสะโตก “ใส่หม้อห้อม  ล้อมวงกิ๋นข้าว  หมู่เฮาม่วนใจ๋  ปี๋ใหม่เมือง” โดยเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อหม้อห้อมหรือชุดหม้อห้อม นำอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานร่วมกัน  และฟังเสียงเพลงจากศิลปิน หนู มิเตอร์ เจ้าของผลงานเพลงไร่อ้อยคอยรัก , พบรักปากน้ำโพ , ข้างหลังภาพ ซึ่งเทศบาลเมืองแพร่จะจัดขันโตกให้นั่งฟรี

และวันที่ 17 เมษายน  2562  “วันปากเดือน” ถือเป็นวันเริ่มต้นของเดือนใหม่ในปีใหม่ ในวันนี้ชาวเมืองแพร่ส่วนมากจะส่งเคราะห์ตามแบบที่นิยมกันมาแต่โบราณ  เช่น การส่งเคราะห์ทั้งเก้า การส่งราหู  การส่งเคราะห์ตัว การส่งแถน ส่งเคราะห์นรา การเลี้ยงผีปู่ย่า การวางแม่ธรณีเลี้ยง การเลี้ยงแม่ธรณี การขึ้นท้าวทั้งสี่ การดำหัวแม่ธรณีบันใด การสูมาหม้อนึ่ง ไหข้าว และการดำหัวผีเฮียน ซึ่งวันนี้ตั้งแต่ 09.00 น. จะมีกิจกรรมเล่นน้ำฉ่ำใจถนนสายหม้อห้อม ( ถนนเจริญเมืองตลอดสาย) สนุกสนานชุ่มฉ่ำกับอุโมงค์น้ำบริเวณหน้ากาดสามวัย การประกวด “รถแกงคั่ว” บ่งบอกวิถีชีวิตของชาวแพร่ ชมขบวนแห่สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีปี๋ใหม่เมืองที่ยิ่งใหญ่ ชมการแสดงดนตรีของโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ณ เวทีกาดสามวัยและการประกวดนางสงกรานต์เมืองแพร่ ประจำปี 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น