ชวนเที่ยว ชม ชิม ช้อป “งานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2562” ครั้งที่ 21

คุณนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด “งานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2562” ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ซึ่งงานนี้มี  สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแม่งานในการจัด

งานนี้การทอผ้าพื้นบ้านเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานของคนไทย ในอดีตการทอผ้ามีอยู่แทบทุกครัวเรือน ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีการพัฒนาทั้งคุณภาพของผ้า และรูปแบบที่สวยงาม ตามยุคสมัย ในปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาชาวบ้านมากขึ้น และหันมาบริโภคสินค้าไทย นิยมแต่งกายด้วยผ้าไทย ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าฝ้าย โดยเฉพาะผ้าฝ้ายทอมือของไทยในภาคต่างๆ กำลังได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา รวมทั้งได้รับการส่งเสริม ให้นำมาใช้สอยในชีวิตประจำวันกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งมีเทคนิคการทอลวดลายที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ มีเสน่ห์ในตัวเองเป็นการสร้างสีสันให้กับงานฝีมือของไทย

จากการที่ ประเทศไทยได้เข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2560 ที่ผ่านมา ทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน รวมทั้งแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีมากขึ้น ประกอบกับการส่งออกสินค้าสิ่งทอของไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนมีสัดส่วนที่สูงและนับเป็นกลุ่มคู่ค้าที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการค้าขาย On line และระบบ Logistics ที่มีความรวดเร็ว แม่นยำ และมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น  จึงมีความจำเป็น ที่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆในอาเซียน และมีการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ  และช่องทางการตลาด เพื่อให้สินค้าของไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเข้าใจในเครื่องทอของไทยที่มีความผูกพันกับวัฒนธรรมของไทย เพื่อให้มีโอกาสเปิดตลาดใหม่หรือขยายตลาดไปยังกลุ่มดังกล่าวได้มากขึ้น ปัจจุบันสิ่งทอไทยกำลังเผชิญกับผลกระทบหลายปัจจัย โดยเฉพาะภาวะต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น ทำให้เสียเปรียบคู่แข่งจากจีนและเวียดนามที่ผลิตเครื่องนุ่งห่มในต้นทุนที่ต่ำกว่า ตลาดเครื่องนุ่งห่มของไทยจึงเต็มไปด้วยสินค้าจากทั้งสองประเทศดังกล่าว

ดังนั้นสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย  จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดงาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2562” ครั้งที่ 21 ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยล้านนา ให้คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการแต่งกายแบบล้านนา    รักษาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าทอ โดยรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่ชุดพื้นเมืองให้มากขึ้น รวมไปถึงส่งเสริมกลุ่มสมาชิก ผู้ประกอบการอาชีพทอเส้นฝ้าย ผ้าไหม ทั้งภาคเหนือ และผู้ประกอบการทั่วประเทศได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการได้นำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในงานดังกล่าว อันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการจับจ่ายของประชาชนทั่วไป

งานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2562” ครั้งที่ 21 นี้ จะมีขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน  2562 เวลา 10.00 – 20.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมีผู้ประกอบการผ้าฝ้ายมาออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย พร้อมทั้งยังมีผู้ประกอบการด้านอื่นๆมาร่วมออกร้าน ให้นักช้อปทั้งหลายได้เลือกซื้อเลือกหาสินค้ามากมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น