ชาวสนามบินเชียงใหม่ ร่วมใจคืนความสุขให้เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 6

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 9 และรักษาการ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้แทนสายการบินและผู้ประกอบการ ร่วมกันส่งมอบบ้านพักครู อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น ให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนวิน (ศศช.บ้านขุนวิน) หมู่ 16 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมยากลำบาก ประชาชนส่วนใหญ่ยังด้อยโอกาสในการพัฒนาและการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ได้เข้ามาจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนและเยาวชน ให้ได้เรียนรู้ภาษาไทย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีครูหมุนเวียนขึ้นมาสอน และต้องพักอาศัยในบ้านพักที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ซึ่งไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐได้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จึงได้ร่วมกับผู้ประกอบการ สายการบินและส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ทชม.จัดสรรรายได้จากการจัดงานคืนความสุขเพื่อเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 6 สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านพักครูให้แก่ ศศช.ขุนวิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ต้องเสียสละความสุข ความสะดวกสบายไปให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนไว้เป็นที่พักของครูจิตอาสาชาวต่างชาติที่ขึ้นไปให้ความรู้แก่เด็กด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น