สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับบริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด เดินหน้า จัดอบรม “การใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัย”

กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป นำโดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการระบาดของหนอนลายจุด หรือ หนอนฟ่อในข้าวโพดหวาน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวโพดหวานของไทยที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรภายในประเทศ โดยอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานของไทยนั้นกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยจนกลายเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก

ทั้งนี้การระบาดของหนอนลายจุดในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานในประเทศเป็นอย่างมาก สมาคมฯ ร่วมกับ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย แก่ผู้รวบรวมวัตถุดิบ เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืชต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น