คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงานวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) 2562 ให้ประชาชนให้ความสำคัญกับปัญหาการนอนหลับ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จัดงานวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชากรโลกได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาการนอนหลับ หากไม่เร่งแก้ไขก็อาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้

รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และหัวหน้าหน่วยระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤต และภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “การนอนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ร่างกายของคนเราจะได้หยุดพักและฟื้นฟู ซ่อมแซมและปรับสมดุลต่างๆ แต่หลายคนกลับมองข้าม การพักผ่อนไม่เพียงพอและปัญหาจากการนอนหลับในเวลากลางคืนที่เราไม่รู้ตัวนั้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับชีวิตได้ ดังนั้นสมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันนอนหลับโลก : World Sleep Day” ขึ้นในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมในทุกๆ ปี โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 4 เพื่อให้ประชากรโลกได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาการนอนหลับ หากไม่เร่งแก้ไขก็อาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้”

สำหรับในปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์    ได้จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้คำขวัญว่า “นอนหลับสนิท ชีวิตยืนยาว” หรือ Healthy sleep, Healthy Aging  มีการบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของการนอนและการนอนหลับในผู้สูงอายุ” โดย ผศ.พญ.นันทพร ตียพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ มช. ,การบรรยายเรื่อง “โรคและความผิดปกติจากการนอน” โดย รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และหัวหน้าหน่วยระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤต และภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มช. ,การบรรยายเรื่อง “การปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อการนอนที่มีคุณภาพ” โดยผศ.ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช. นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการรักษา ให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP) และตรวจเช็คเครื่อง CPAP ฟรี ชมบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ พร้อมร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ชิงรางวัลเสื้อยืด และหนังสือ 108 ปัญหาการนอนกรนอีกด้วย

ทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ได้ให้บริการห้องตรวจการนอนหลับจำนวน 1 ห้องตรวจ ที่ตึกเวศาสตร์ผู้สูงอายุ  ในปี 2559 ต่อมาในปี พ.ศ. 2560  ได้มีการจัดตั้งเป็น “ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ Sleep Disorders Center” ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยมี รศ.นพ. ธีรกร ธีรกิตติกุล เป็นหัวหน้าศูนย์  ได้ปรับปรุงและขยายการให้บริการห้องตรวจการนอนหลับเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภาวะนอนกรน หยุดหายใจและได้รับการรักษาด้วยเครื่องซีแพพ CPAP จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้   เพื่อหวังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ผู้สนใจเข้ารับการตรวจการนอนหลับ สามารถเข้ารับการตรวจ และปรึกษาได้ที่ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ โทร.053-920660 และ 053-920666

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น