Citylife มอบทุนจากกิจกรรม Citylife Garden Fair เพื่อองค์กรการกุศล

Citylife Garden Fair เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ จนกระทั่งปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง Citylife Garden Fair มีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจชั้นนำ ช่างฝีมือ เชฟ ศิลปิน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ ก่อให้เกิดเป็นการรวมกลุ่มที่มีความหลากหลาย สร้างโอกาสในการนำเสนอสินค้า และบริการแก่ธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ โดยการระดมทุนเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลท้องถิ่น จากกิจกรรมการประมูล จับฉลาก และการบริจาค

ซึ่งในปีที่ผ่านมางาน Citylife Garden Fair 2018 (ครั้งที่ 13) สามารถระดมทุน ได้ถึง 426,159.25 บาทให้กับ 6 องค์กรการกุศลและมูลนิธิ ได้แก่ 1. สเปเซียลโอลิมปิคประเทศไทยภาคเหนือ (The Northern Thailand Special Olympics) จำนวนเงิน 30,000 บาท 2. เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่ (Shan Women’s Action Network: SWAN) จำนวนเงิน 104,040 บาท 3. สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ (Bookworm Foundation: Always Reading Caravan) จำนวนเงิน 94,040 บาท4. Philanthropy Connections Foundation จำนวนเงิน 94,040 บาท 5. มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก จำนวนเงิน 94,040 บาท และ6. Kindred Spirit Elephant Foundation จำนวนเงิน 20,000 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น