“วันเด็ก-สามเณร” ประจำปี 2562 “ธนาคารออมสิน” จัดครั้งแรกในลำพูน!!!

 

กิจกรรม “วันเด็ก – สามเณร” ประจำปี 2562 นี้ จัดขึ้นโดยธนาคารออมสินเขตลำพูน ซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมทางการเงิน เปิดบัญชี รับฝากเงิน , ถวายสังฆทานชุดวันเด็กให้แด่พระและสามเณร , กิจกรรมสันทนาการ จับรางวัล ตอบคำถามชิงรางวัล , ถวายกระปุกออมสินวันเด็ก ปี 2562 แด่พระและสามเณร และถวายภัตตาหารเพล เป็นต้น

“นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช” ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ “วันเด็ก-สามเณร” ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายบัณฑิต กองทรัพย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตลำพูน กล่าวรายการ และพระครูปิยสารโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีวุฒิกร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กล่าวให้โอวาท

โดย “นายบัณฑิต กองทรัพย์” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตลำพูน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยธนาคารออมสินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสามเณรที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้ปรึกษาหารือความเหมาะสมกับพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภัญชัยวรมหาวิหาร ท่านเห็นควรให้จัดกิจกรรมนี้ให้สามเณร ให้ได้รับความสุขเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ ถาม-ตอบธรรมมะ รวมถึงถวายภัตตาหารเพล ในโอกาสวันเด็กแห่งชาตินี้ ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ ตั้งใจ ขยัน ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ที่ว่า เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

ส่วน “นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช” ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย  และในปีนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราโชวาท ความว่า “เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า”

นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ว่า เด็ด เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ดังนั้นเพื่อต้องการให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก อีกทั้งต้องการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน โดยการปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งต้องการพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง

และการที่ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมวันเด็ก-สามเณรขึ้นนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ส่งเสริมให้สามเณร ซึ่งเป็นเยาวชนที่เสียสละและอุทิศตนแก่บวรพุทธศาสนาในการศึกษาพระธรรมคำสอน เพื่อเผยแพร่ให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น