วันเด็กแห่งชาติที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี “วันมหัศจรรย์ ..เส้นทางปั้นฝัน..ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”

วันที่ 12 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่, กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5, ตำรวจภูธรเชียงใหม่,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัย แม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดกิจกรรม “วันมหัศจรรย์..ในเส้นทางปั้นฝัน..ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” โดยมี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำหรับบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีภายใต้แนวคิด “วันมหัศจรรย์ ..เส้นทางปั้นฝัน..ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เด็กตระหนักในหน้าที่ของตนเอง สร้างจิตสำนึกที่ดี อันเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งมีเด็กๆและผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ เกษตรกรตัวน้อยตามรอยศาสตร์พระราชา โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้, หนูน้อยสัตวแพทย์ โดยทีมสัตวแพทย์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, กิจกรรม “เด็กไทย..โตไปไม่โกง โดย ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่, เรียนรู้เรื่องการบินและเครื่องบินจำลอง จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, กิจกรรม “หนูน้อยพิทักษ์ป่า” โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่, กิจกรรมบ้านบอลหรรษา โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และกิจกรรม “ตำรวจไทย..หัวใจแกร่ง” โดย ตำรวจภูธรภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น พร้อมสนุกกับการนั่งรถชมสัตว์และหลากหลายกิจกรรมที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วีถีชีวิตของสัตว์ป่าน่ารักของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอีกมากมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น