“วันมหัศจรรย์ … ในเส้นทางปั้นฝัน … ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” พร้อมเปิดเข้าชมฟรี และแจกรางวัลมากมาย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่, กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัย แม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดแถลงข่าวกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “วันมหัศจรรย์ … ในเส้นทางปั้นฝัน …ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ซึ่งจะมีฐานกิจกรรมให้น้องๆ ร่วมสนุก พร้อมรับของรางวัลมากมาย และยังได้สัมผัสกับเหล่าสัตว์ป่าน่ารักอย่างใกล้ชิด โดยมี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการวางรากฐานของเด็กในการก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรม “เส้นทางปั้นฝัน” ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและหน้าที่ของตนต่อประเทศ  สร้างสำนึกที่ดี  รวมทั้งเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆ ได้ค้นหาตัวตนในแบบฉบับของตัวเอง พร้อมสนุกกับฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ  เกษตรกรตัวน้อยตามรอยศาสตร์พระราชา โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้, หนูน้อยสัตวแพทย์ โดยทีมสัตวแพทย์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, กิจกรรม “เด็กไทย..โตไปไม่โกง โดย ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่, เรียนรู้เรื่องการบินและเครื่องบินจำลอง จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, กิจกรรม “หนูน้อยพิทักษ์ป่า” โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่, กิจกรรม “ตำรวจไทย..หัวใจแกร่ง” โดย ตำรวจภูธรภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  บ้านบอลหรรษา โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นต้น พร้อมสนุกกับการนั่งรถชมสัตว์และหลากหลายกิจกรรมที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วีถีชีวิตของสัตว์ป่าน่ารักของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอีกมากมาย

ทั้งหมดนี้ เปิดโอกาสให้เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. นั่งรถชมสัตว์รอบบ่าย เปิดให้บริการ เวลา 14.00 – 16.30 น. นั่งรถชมสัตว์รอบกลางคืน เปิดให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053-920000, 053-999000 Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, Line@:nightsafari

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น